IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR PERSONBILAR
  3. MOTOROLJA

Motoroljor och smörjmedel

Vilka är de rätta smörjmedlen för din bil? Vi har gjort det lätt att snabbt svara på den frågan med oljeväljaren.

Motoroljor för bilar

LIQUID ENGINEERING INNEBÄR ATT VARJE OLJEBYTE BLIR RÄTT

När det är dags för ett oljebyte är det viktigt att veta vilken motorolja du ska använda. Svaret på den frågan blir mer komplext varje dag. De senaste motorerna blir hela tiden mindre och starkare och tillverkarna specificerar komplexa helsyntetiska oljor för att kunna hantera de högre motortrycken och leva upp till bränsleeffektivitetsmål.

 

Om du kör en muskelbil eller en europeisk importerad bil så kan tillverkaren mycket väl specificera en helsyntetisk motorolja. Alternativt, om du kör ett äldre inhemskt fordon, kan tillverkaren rekommendera en mineralolja. Men även om det är det mest ekonomiska alternativet så kommer en syntetisk olja med största sannolikhet att vara bättre för din motor. Det är viktigt att du vet vilken motorolja du ska använda vid varje oljebyte.

 

Din instruktionsbok kommer att berätta för dig vilken specifikation, typ och grad av olja som tillverkaren specificerar och vi har också gjort det snabbt och lätt att se alla dina alternativ och göra rätt val med vår oljeväljare. Pröva den nu.

VAD BETYDER VISKOSITET?

Viskositet är ett mått på tjockleken och hur lätt en vätska flödar. Exempelvis är vatten en tunn vätska som flödar fritt, så vi säger att den har låg viskositet. Honung å andra sidan är relativt tjock och flyter långsammare. Så honung har hög viskositet. Det är också värt att notera att honung flyter lättare – och därför är mindre viskös – när den är lite varm. Motorolja beter sig på ungefär samma sätt och det är därför mekaniker oftast brukar låta en motor gå en minut eller två innan använd motorolja töms och byts ut.

Vad är viskositet?

CASTROLS VARUMÄRKEN

*81 % bättre (viktat genomsnitt) för GTX globala försäljningsvolym 2021 i Seq VG- eller VH-slamtest, jämfört med specifikationen som anges på förpackningen.
**50 % renare än API SN-branschstandarden enligt mätning i Seq. VG slamtest.