IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. PRODUKTER
 3. BILAR
 4. MOTOROLJA
 5. ENGINE SHAMPOO

CASTROL ENGINE SHAMPOO

Castrol Engine Shampoo är en behandling före oljebyte som bidrar till att bibehålla motorns renhet och verkningsgrad med endast 10 minuters tomgång för rengöring.

Castrol Engine Shampoo

KRAFTFULL RENGÖRING FÖR MOTORER

Modern körning gör att motorer arbetar hårdare, vilket skapar smuts och slam som kan täppa till viktiga motordelar. Detta kan påverka motorns drift om det inte avlägsnas helt vid oljebyten.

 

Slam kan byggas upp utan att det märks på grund av

 1.  användning av olja av låg kvalitet,
 2.  försenat eller missat oljebyte,
 3. körning under tuffa förhållanden. Exempelvis frekvent kortdistanskörning, stopp/start-körning/hektisk körning och körning uppför backar och sluttningar.


Castrol Engine Shampoo är en behandling före oljebyte med en kraftfull tvättvätska som avlägsnar motorslam* och samlar upp smutspartiklar, så att de lätt dräneras och motorn rengörs så att den blir redo för ny olja. Castrol Engine Shampoo

 • är fritt från lösningsmedel och skadar inte viktiga oljepackningar,
 • innehåller kraftfull tvättvätska som bidrar till att avlägsna slamavlagringar från metallytor i motorn,
 • avlägsnar upp till 85 % av slammet* i bensinmotorer,
 • kan också användas i lätta dieselmotorer.

SNABBT OCH ENKELT FÖRFARANDE

CASTROL ENGINE SHAMPOO ÄR LÄTT ATT ANVÄNDA UTAN ATT DET TAR LÄNGRE TID

 

Du kan använda Castrol Engine Shampoo medan bilen väntar på service. Du behöver inte ockupera rampen innan oljebytet.

Häll Engine Shampoo i den gamla oljan
1. Häll Engine Shampoo i den gamla oljan.
Kör motorn på tomgång i 10 minuter
2. Kör motorn på tomgång i 10 minuter.
Töm ut oljan
3. Töm ut oljan. Se till att byta oljefiltret också.
Häll ny olja i motorn
4. Häll ny olja i motorn.
*Baserat på rengöring av slam i bensinmotortester