IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OM CASTROL

VÅR HISTORIA

Rörelse är grundläggande för att få det moderna livet att fungera och det är även tekniken som underbygger den – från motorer i våra fordon till fabriksgolvens maskiner.

Castrols historia

Ett viktigt syfte

De stora trender som drar över världen, såsom digitalisering och urbanisering, accelererar och ökar vårt beroende av allt mer sofistikerade och avancerade tekniska lösningar. Samtidigt som detta sker kräver konsumenter och företag att produkterna de köper och fordonen de använder ska bli mer hållbara. Oro över klimatförändringen, luftkvalitet och brist på resurser skapar ett brådskande behov av att agera på ett mer hållbart sätt.

 

Det krävs en pålitlig partner för att garantera att vi kan förlita oss på teknikens prestanda och tillförlitlighet allteftersom den förändras och för att kunna använda tekniken för att möta kunders behov på ett hållbart sätt – för dagens verklighet och morgondagens möjlighet. På Castrol bygger våra experter relationer med kunder runt om i världen genom att nyttja vår tidigare erfarenhet av innovation för att hjälpa till att hitta lösningar på deras utmaningar. Vi ökar takten i vår omställning till lägre koldioxidutsläpp genom att använda BP:s resurser och arbeta tillsammans med ett nätverk av pålitliga partners.

 

Castrol grundades med ett viktigt syfte. Efter mer än 120 år är det fortfarande vårt arv av banbrytande innovationer som förutser och möter kunders behov som formar och avgör hur vi gör affärer. Vi tar oss tid att förstå de utmaningar som våra kunder möter och samarbetar med andra för att hitta bättre lösningar.

Vårt banbrytande tillvägagångssätt skiljer sig inte när det handlar om att arbeta för hållbarhet och övergången till lägre koldioxidutsläpp oavsett om det innebär att bidra till minskade utsläpp och förbättrad effektivitet och pålitlighet hos den teknik som snabbt utvecklas och som finns i el- och hybridfordon, i vindturbiner eller i robotar på produktionslinjer.

 

Förändringens takt ökar och det är därför vi ständigt förändrar våra verksamheter. Vi på Castrol är stolta över vår ledande kunskap och expertis – vi vet att vi kan utvecklas och förbättras. Vi omvandlar våra digitala förmågor så att vi kan bibehålla branschledande kunskap och expertis för att hjälpa våra kunder och partner att skapa bättre lösningar.

 

Vi vet att vi inte kommer att ha alla svar, allteftersom vi utvecklas. Genom att bygga vidare på Castrols uppfinningsrikedom och kreativa samarbete kan vi fortsätta att arbeta med våra partner, för att ytterligare fördjupa vår expertis och våra utbud så att vi kan hjälpa våra kunder att förbereda sig inför morgondagens möjligheter.

 

Genom att skapa innovativa lösningar för en värld i rörelse strävar vi efter att bli smörjmedels- och teknikpartnern för dagens verklighet och morgondagens möjligheter.