IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OM CASTROL
  3. HSSE-POLICY

POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Operatörer i säkerhetsmöte

Castrols engagemang för resultat inom hälsa, säkerhet, trygghet och miljö (HSSE)

Våra HSSE-mål är enkelt formulerade – inga olyckor, ingen fara för människor och ingen skada på miljön.

 

Vi strävar efter att vara ledande inom säkerhet i vår bransch, en operatör i världsklass, en god företagsmedborgare och fantastisk arbetsgivare.

 

Ingenting är viktigare för oss än hälsa, säkerhet och trygghet bland våra anställda och i de samhällen där vi verkar, samt att vi beter oss på ett ansvarsfullt sätt gentemot vår delade miljö. Vi måste vara vaksamma, disciplinerade och alltid ta hand om varandra.

 

Vi är engagerade i att:

  • Följa gällande lagar och företagets policyer och rutiner.
  • Systematiskt hantera våra verksamheter och risker.
  • Rapportera våra HSSE-resultat.
  • Lära oss av våra interna och externa HSSE-evenemang.

 

Alla som arbetar för Castrol har någonting att bidra med när det gäller att uppfylla vårt HSSE-åtagande.