IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. JURIDISKT MEDDELANDE

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Välkommen till webbplatsen www.castrol.se.

Den här webbplatsen ägs och drivs av:
Nordic Lubricants AB
Företaget är registrerat på adressen: Box 49104, 100 28 Stockholm
Telefon: +46 8 441 11 00
E-post: sweden.consumer@castrol.com
Organisationsnummer: 556030-0443


Webbplatsens besökare är underställda nedanstående villkor.
Om du fortsätter förbi denna skärmbild anses du ha accepterat dessa villkor. Vår integritetspolicy, se länk till detta dokument, reglerar bruket av alla personuppgifter du tillsänder oss via denna webbplats. Andra Castrol-webbplatser kan innehålla villkor som skiljer sig från dessa. Vänligen läs villkoren hos alla webbplatser du besöker.
Sekretessmeddelande

Vi kan inte garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt eller fullständigt. Informationen har visserligen granskats omsorgsfullt men kan ändå vara felaktig, obsolet eller olämplig för vissa ändamål. Vi lämnar inga garantier vad avser innehållet på den här webbplatsen och ansvarar inte för felaktig eller utelämnad information. Användaren ansvarar själv för eventuella beslut som fattas baserade på den information som finns på webbplatsen. Varken Castrol Limited, dess dotterbolag eller närstående bolag ansvarar för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra förluster eller skador som uppstår genom åtkomst till eller användning av denna webbplats och informationen som den innehåller.  
Varken Castrol Limited, dess dotterbolag eller närstående bolag ansvarar för innehållet på andra webbplatser, inklusive webbplatser som du kan ha kommit hit via.  
Du får inte länka till denna webbplats eller visa den i ramar på en extern webbsida utan föregående skriftligt tillstånd från Castrol Limited.
Namnet och logotypen CASTROL är registrerade varumärken som tillhör Castrol Limited. Ingen rättighet eller licens, varken uttrycklig eller antydd, ges härmed till dessa varumärken eller andra immateriella rättigheter tillhörande Castrol Limited.
Materialet på webbplatsen tillhör Castrol Limited och får kopieras och användas enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk (med undantag för fall där Castrol Limited i förväg givit skriftligt tillstånd för annat bruk).
Med undantag för personuppgifter, som behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, se länk till detta dokument, accepterar du att vi har obegränsad rätt till den information du ger oss och att vi kan använda sådan information efter eget gottfinnande. Sådan information anses vara icke-konfidentiell.
Sekretessmeddelande
Ditt bruk av denna webbplats, och allt du hämtar från den, samt giltigheten av dessa villkor, regleras i enlighet med gällande svensk lagstiftning. © 2004 Castrol Limited. (MED ENSAMRÄTT)