IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INTEGRITETSMEDDELANDE

INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi är glada att du är intresserad av den här webbplatsen castrol.com/se. Företaget som är ansvarigt för den är:

Nordic Lubricants AB
Nordic Lubricants AB, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna, Sweden
Registrerat i Sverige: 556030-0443

 

Vi tar din integritet på allvar och vill att du ska förstå våra förfaranden när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar detta.

 

Den här webbplatsen har olika underordnade webbplatser för BP:s verksamhet, produkter och tjänster, som alla kan ha sin egen integritetspolicy. Läs igenom dessa innan du besöker våra underordnade webbplatser.

När vi samlar in dina personuppgifter

Om du kontaktar oss kommer du att bli ombedd att ange nödvändiga personuppgifter för att vi ska kunna hantera din fråga. Detta är helt frivilligt.


Om du kontaktar oss behöver vi ditt aktiva godkännande för att kunna hantera din fråga.

 

Tack vare formulär som samlar in dina personuppgifter där du frivilligt kan ange ytterligare information kan vi ge dig bättre service. Du behöver inte ange sådan information om du inte vill.


Vi samlar också in information genom cookies, vilket vi förklarar närmare nedan.

Vid ditt första besök på webbplatsen tillfrågas du (via en banner) att acceptera vår användning av cookies och liknande tekniker. Vi vill förklara hur vi använder dessa.


För att ta reda på mer om cookies och liknande tekniker rekommenderar vi att du besöker följande tredjepartswebbplats: www.allaboutcookies.org


Liksom många andra webbplatser använder vi cookies för en rad olika syften. Dessa samlar information om din enhets hårdvara och interaktioner med vår sida.


Den här informationen hjälper oss att
•    kontinuerligt förbättra webbplatsens innehåll och funktionalitet genom att analysera var, på vilka typer av enheter och hur vår webbplats används, hur många besökare vi har och varifrån de klickar sig fram till vår webbplats
•    komma ihåg dig om du besöker vår sida igen, så att vi kan veta om du redan har fått cookie-banners, enkäter eller (om innehåll testas) vilken version av innehållet som du fått.


För att radera cookies eller hindra cookies från att placeras på din dator, gå till hjälpmenyn i din webbläsare. Att blockera cookies begränsar funktionaliteten på webbplatsen.

All överföring av personuppgifter till denna webbplats skyddas genom kryptering. Som ett internationellt företag kan vi lagra eller överföra dina personuppgifter till andra BP-företag runt om i världen. I sådana fall sker det enligt ett omfattande, flexibelt och globalt ramverk för efterlevnad som implementerar lämpliga åtgärder och skyddsåtgärder (inklusive EU:s standardavtalsklausuler) för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagar.


Vi har rätt att utlämna dina personuppgifter när detta krävs enligt lag, eller när vi tror att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller uppfylla ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut, ett krav från en tillsynsmyndighet eller annan form av rättslig process som BP är inblandat i. Vid övertagande, försäljning
eller köp av vår verksamhet kan vi utlämna dina personuppgifter till den nya (eller potentiella) ägaren av verksamheten.

Vi kommer endast att behålla din information så länge det krävs för att uppfylla dess syften, innan den görs oidentifierbar eller raderas.


Om du skickar oss ett ”kontakta oss”-meddelande kommer vi att radera detta meddelande eller göra det oidentifierbart så snart vi har hanterat din fråga.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och när som helst begära att de ändras eller raderas.


Om du har frågor eller funderingar gällande hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på GDPREurope@castrol.com.


Om du befinner dig inom EU har du också rätt att ta upp ett ärende angående integritet hos dataskyddsmyndigheten i relevant EU-land.

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Integritetspolicyn gäller inte för dessa tredjepartswebbplatser.

 

Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för andra webbplatser som du besöker eftersom vi inte kan ta ansvar för dessa webbplatsers integritetspraxis som kan skilja sig från vår.

Vi kan från tid till annan uppdatera denna integritetspolicy och rekommenderar att du kontrollerar den emellanåt för att se den senaste versionen.

 

Denna text uppdaterades senast i april 2018.