IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRODUKTY
  3. NAŠE ZNAČKY
  4. STUPNĚ VISKOZITY

STUPNĚ VISKOZITY

Termín viskozita popisuje, jak snadno daný motorový olej proudí. Zde vysvětlujeme, co vlastně znamenají označení jako 0W-20 a 5W-40.

Stupně viskozity motorového oleje

Co znamenají čísla viskozity?

Viskozita určitého oleje se měří jeho odporem vůči proudění. Jsou zde dvě čísla, která definují viskozitu oleje. První z nich končí písmenem „W“, což znamená „zimu“ (Winter). Tato naměřená hodnota se vztahuje k proudění oleje za studena, například při startování motoru. Druhé číslo je určováno tím, jak snadno daný motorový olej proudí při běžných provozních teplotách motoru.

 

Čím nižší toto číslo je, tím snáze bude olej proudit. Takže olej s označením 5W-30 bude při startovacích teplotách proudit snáze než olej s označením 10W-30 a olej s označením 10W-30 bude za běžných provozních teplot proudit lépe než olej s označením 10W-40. To je důležité, protože motorové oleje chladnutím přirozeně houstnou a zahříváním řídnou. Řídké oleje s nízkou viskozitou proudí snáze, a dokážou proto chránit díly motoru za nízkých teplot v chladu. Husté oleje s vysokou viskozitou typicky lépe zachovávají pevnost mazacího filmu, takže chrání motory při vysokých teplotách.

TRUCK & BUS ENGINE OIL BY VISCOSITY

CHOOSE THE RIGHT VISCOSITY ENGINE OIL FOR YOUR COMMERCIAL VEHICLE.