IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLEČNOSTI CASTROL
  3. POLITIKA BOZP A BEZPEČNOSTI

ZÁSADY OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ZABEZPEČENÍ

Bezpečnostní porada provozních techniků

Plnění závazku společnosti Castrol z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti, zabezpečení a životního prostředí

Naše cíle v oblasti ochrany zdraví, zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí lze snadno shrnout – žádné nehody, žádné úrazy a žádné environmentální škody.

 

Usilujeme ve svém odvětví o vůdčí pozici z hlediska bezpečnosti, jako firma chceme být provozovatelem služeb na světové úrovni, dobrým světovým občanem a skvělým zaměstnavatelem.

 

Nic pro nás není důležitější než zajištění zdraví, bezpečnosti a zabezpečení našich pracovních sil i komunit, v nichž působíme, a odpovědný přístup k našemu společnému prostředí. Musíme být bdělí, disciplinovaní a vždy dávat vzájemně pozor jeden na druhého.

 

Naším závazkem je:

  • Soulad s platnými zákony, firemními zásadami a postupy.
  • Systematická správa našich provozních aktivit a rizik.
  • Vykazování plnění našich zásad ochrany zdraví, bezpečnosti, zabezpečení a životního prostředí.
  • Učíme se z interních a externích událostí ochrany zdraví, bezpečnosti, zabezpečení a životního prostředí.

 

Na plnění našeho závazku ochrany zdraví, zajišťování bezpečnosti a ochrany životního prostředí se musí podílet každý, kdo u společnosti Castrol pracuje.