IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLEČNOSTI CASTROL
  3. POLITIKA BOZP A BEZPEČNOSTI
  4. GLOBÁLNĚ HARMONIZOVANÝ SYSTÉM

GLOBÁLNĚ HARMONIZOVANÝ SYSTÉM (GHS)

Bubny Castrol a bezpečnostní označení

CO JE TO GHS?

GHS napomáhá ochraně lidského zdraví a životního prostředí, neboť přináší mezinárodně srozumitelný systém komunikace nebezpečnosti chemických látek. Země, které jsou členy Spojených národů, dlouhodobě spolupracují se zástupci jednotlivých průmyslových odvětví a klíčovými zúčastněnými stranami na ustanovení systému klasifikace a označování, který bude používán celosvětově pod názvem „Globálně harmonizovaný systém“ (GHS).


Hlavní cíle GHS:

  • Zavést jednotný standard klasifikace a komunikace nebezpečnosti chemických látek za účelem usnadnění mezinárodního obchodu s chemickými látkami a posílení ochrany lidského zdraví a životního prostředí
  • Informovat uživatele o těchto nebezpečích prostřednictvím standardních symbolů a frází na obalových etiketách a prostřednictvím bezpečnostních listů produktu

 

Je zaváděna nová legislativa, která požaduje implementaci GHS v celé Evropě, Spojených státech a Brazílii. Více informací o GHS můžete získat od Evropské hospodářské komise OSN na adrese unece.org.

  • Naše etikety a bezpečnostní listy budou odrážet jakékoli změny GHS, aby vhodně komunikovaly upozornění na nebezpečné chemikálie každému, kdo manipuluje s produkty Castrol
  • Obalové etikety a bezpečnostní listy budou uvádět nové piktogramy, určení nebezpečnosti a bezpečnostní informace
  • Zavádění změn probíhá ve fázích, proto se tyto změny neodrazí na všech etiketách a bezpečnostních listech současně

 

BEZPEČNOST JE V SAMÉM SRDCI VŠEHO, CO SPOLEČNOST CASTROL DĚLÁ

Naším záměrem je vyvíjet a dodávat produkty podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Ačkoli tato pravidla vyžadují určité změny v Evropě, Spojených státech a Brazílii, zavádíme tyto změny globálně a průběžně, neboť chceme mít jistotu, že naši zákazníci budou moci provozovat svou činnost v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami a standardy pro splnění všech požadavků zákona.

Symboly používané pod současnou legislativou budou na nových varovných etiketách nahrazeny sérií devíti piktogramů GHS orámovaných červeným kosočtvercem.

Pro další informace si stáhněte naši brožuru GHS.