IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLEČNOSTI CASTROL
  3. POLITIKA BOZP A BEZPEČNOSTI
  4. SPRÁVA PRODUKTU

SPRÁVA PRODUKTU

Technici procházející testováním

SPRÁVA PRODUKTŮ V SOULADU S PODMÍNKAMI V PRŮBĚHU CELÉHO JEJICH ŽIVOTNÍHO CYKLU

Správa produktů se týká toho, jakým způsobem komunikujeme informace o potenciálních zdravotních, bezpečnostních a ekologických dopadech produktů.


Mezi klíčové prvky našeho programu správy produktů patří:

  • Úvodní posouzení nového produktu.

Před uvedením produktu na trh se vždy ujistíme o tom, že splňuje nebo překračuje požadavky veškeré relevantní bezpečnostní legislativy a vyhovuje našim interním standardům. Posouzení produktu identifikuje potenciální zdravotní, bezpečnostní či ekologická rizika a ověří pro zamýšlené trhy soulad s legislativou bezpečnosti produktů a chemické ochrany. Toto posouzení zohledňuje potenciální zdravotní či ekologické dopady v průběhu celého životního cyklu produktu, od vývoje produktu po jeho výrobu, distribuci, průmyslové či spotřební použití a pozdější obnovu či likvidaci. V roce 2012 jsme posoudili globálně více než 1 300  surových materiálů používaných v našich mazivech.

  • Správa citlivých chemických látek – máme velmi přísné zásady, které se týkají citlivých chemických látek a prevence jejich protiprávního či nezákonného použití
  • Prověření bezpečnosti zákazníka – poskytujeme rady o bezpečnostních postupech při nakládání s mazivy a obráběcími kapalinami
  • Označování produktů a bezpečnostní listy – informace o nebezpečích a rizicích spojených s produkty a o bezpečném nakládání s nimi jsou komunikovány prostřednictvím bezpečnostních listů a obalových etiket. Naše bezpečnostní listy musí splňovat legislativní požadavky všech trhů, na nichž působíme. Máme více než 80 000 bezpečnostních listů v přibližně čtyřiceti jazycích.