IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLEČNOSTI CASTROL

NÁŠ PŘÍBĚH

Pohyb je základním předpokladem fungování moderního života, stejně jako technologie, která jej umožňuje – od motorů v našich vozidlech až po stroje v továrních halách.

Příběh značky Castrol

Cílevědomost

Velké vývojové trendy, které jsou určujícím faktorem celosvětových změn a mezi které patří například digitalizace a urbanizace, jen urychlují vytváření čím dál větší důvěry ve stále sofistikovanější a pokročilejší technologická řešení. S příchodem této změny spotřebitelé a firmy začínají požadovat dlouhodobě udržitelnější přístup – k produktům, které kupují, i k vozidlům, která používají. Obavy ze změny klimatu, zhoršování kvality ovzduší a narůstající vzácnosti přírodních zdrojů vytvářejí naléhavou potřebu dlouhodobě udržitelného chování.

 

Máme-li mít i přes tyto změny jistotu výkonu a spolehlivosti technologií a tyto technologie také používat k uspokojování potřeb zákazníka trvale udržitelným způsobem, potřebujeme k tomu partnera, do nějž lze vložit důvěru, pro realitu dneška i příležitosti zítřka. Naši odborníci u společnosti Castrol budují vztahy se zákazníky z celého světa, přičemž využívají zkušeností čerpaných z historie vlastních úspěšných inovací, které jim pomáhají nalézat řešení komplikovaných problémů. Ve svém úsilí o urychlení přechodu k omezování uhlíku využíváme informační zdroje skupiny BP a spolupracujeme s osvědčenými partnery.

 

Společnost Castrol byla založena s vědomím určitého cíle. Tento cíl i po více než 120 letech vytváření našeho dědictví průkopnického přístupu a zavádění inovací anticipujících a uspokojujících potřeby zákazníka ještě stále určuje způsob našeho podnikání. Vždy věnujeme dostatek času seznámení s výzvami, jimž naši zákazníci čelí, a uzavíráme partnerství k hledání lepších řešení.

Náš průkopnický přístup není jiný ani v případě vytváření trvalé udržitelnosti a přechodu k omezování uhlíku to znamená při vylepšování našich produktů za účelem omezení emisí a zvýšení účinnosti a spolehlivosti těchto produktů pro potřeby rychle se vyvíjejících technologií, od elektromobilů a hybridních vozidel až po turbíny větrných elektráren či roboty výrobních linek.

 

Rychlost těchto změn akceleruje, proto dlouhodobě měníme svůj přístup ke způsobu našeho podnikání. U společnosti Castrol jsme hrdi na své znalosti a odbornost, které jsou nejlepší v tomto oboru, a uvědomujeme si, že se dokážeme vyvíjet a zlepšovat. Transformujeme své digitální kapacity tak, abychom si ve svém sektoru zachovali vedoucí pozici z hlediska znalostí a odbornosti a mohli tak i nadále napomáhat svým zákazníkům a partnerům k nacházení lepších řešení.

 

V průběhu tohoto vývoje si uvědomujeme, že nenalezneme odpovědi na všechny své otázky. Spolu s našimi partnery nadále pracujeme na prohlubování své odbornosti, přičemž stavíme na duchu invence a kreativní spolupráce, který je pro společnost Castrol typický, a své nabídky dál rozvíjíme, abychom svým zákazníkům usnadnili přípravu na budoucí příležitosti.

 

Chceme být partnerem v oboru kapalinového inženýrství a souvisejících technologií pro realitu dneška i příležitosti zítřka a vytvářet inovativní řešení pro svět v pohybu.