IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLOČNOSTI CASTROL

Náš príbeh

Pohyb, rovnako ako technológie, ktoré ho umožňujú (od motorov v automobiloch po stroje v závodoch), má pre moderný život zásadný význam.

Príbeh značky Castrol

Zmysel pre účelnosť

Veľké trendy, ktoré stimulujú zmeny na celom svete, ako je digitalizácia a urbanizácia, len urýchľujú a zvyšujú našu závislosť od stále sofistikovanejších a pokročilejších technologických riešení. V meniacom sa prostredí spotrebitelia a podniky vyžadujú, aby sa pre produkty, ktoré kupujú, aj pre vozidlá, ktoré používajú, uplatňoval prístup, ktorý je trvale udržateľnejší. Obavy ohľadom klimatických zmien, kvality ovzdušia a nedostatku zdrojov vytvárajú naliehavú potrebu konať trvale udržateľnejším spôsobom.

 

Aby sme zaistili, že môžeme počítať s výkonom a so spoľahlivosťou meniacich sa technológií, ako aj s využívaním týchto technológií na uspokojovanie potrieb zákazníkov trvalo udržateľným spôsobom, potrebujeme partnera, ktorému možno dôverovať v realite súčasného sveta aj príležitostiach zajtrajška. Naši odborníci využívajú svoje skúsenosti z oblasti inovácií a rozvíjajú vzťahy so zákazníkmi po celom svete pri hľadaní riešení výziev, ktorým zákazníci čelia. Využívame zdroje spoločnosti BP a spoluprácu v rámci siete dôveryhodných partnerov, aby sme urýchlili prechod k ekonomike s nižšími emisiami uhlíka.

 

Spoločnosť Castrol už vznikla so zmyslom pre účelnosť. Po viac ako 120 rokoch naše dedičstvo priekopníckych a inovačných riešení, ktoré predvídajú a uspokojujú potreby zákazníkov, stále formuje spôsob, akým obchodujeme v súčasnosti. Venujeme pozornosť tomu, aby sme dobre chápali problémy, ktorým čelia naši zákazníci, a spolupracujeme s nimi na vytváraní lepších riešení.

Rovnaký priekopnícky prístup uplatňujeme, pokiaľ ide o udržateľnosť a prechod k nižším emisiám uhlíka od zlepšovania našich produktov tak, aby pomáhali znižovať emisie a zvyšovať efektívnosť a spoľahlivosť rýchlo sa rozvíjajúcich technológií v elektrických a hybridných vozidlách, cez veterné turbíny až po roboty na výrobných linkách.

 

Tempo zmien sa zrýchľuje, a preto neustále meníme spôsob nášho podnikania. V spoločnosti Castrol sme hrdí na to, že máme najlepšie vedomosti a odborné znalosti v odvetví a že sa dokážeme ešte ďalej vyvíjať a zlepšovať. Transformujeme naše digitálne schopnosti s cieľom udržať si vedúcu pozíciu v odvetví, pokiaľ ide o poznatky a odborné znalosti, aby sme našim zákazníkom a partnerom pomáhali získavať lepšie riešenia.

 

S naším vývojom si však postupne uvedomujeme aj to, že nie vždy budeme mať všetky odpovede. No vychádzajúc z ducha invencie a tvorivej spolupráce, ktorý je pre našu spoločnosť charakteristický, pokračujeme v spolupráci s našimi partnermi, aby sme ešte viac prehĺbovali naše odborné znalosti a rozširovali našu ponuku, čím pomôžeme našim zákazníkom s prípravou na príležitosti zajtrajška.

 

Snažíme sa byť partnerom v oblasti liquid engineering a technológií pre realitu súčasného sveta a príležitosti zajtrajška a vytvárať inovačné riešenia pre svet v pohybe.