IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLOČNOSTI CASTROL
  3. ZÁSADY BOZP A OŽP

POLITIKA HSSE

Stretnutie prevádzkovateľov so zameraním na bezpečnosť

Záväzok značky Castrol v oblasti plnenia požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia (BOZP a OŽP)

Naše ciele v oblasti BOZP a OŽP sú formulované jednoducho – žiadne nehody, žiadna škoda spôsobená naším pracovníkom a žiadne poškodzovanie životného prostredia.

 

Snažíme sa byť lídrom v oblasti bezpečnosti v našom odvetví, prevádzkovateľom svetovej úrovne, dobrým firemným občanom a skvelým zamestnávateľom.

 

Nie je pre nás nič dôležitejšie ako zdravie, bezpečnosť a ochrana našich zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobíme, a tiež správanie, ktoré je zodpovedné voči nášmu spoločnému prostrediu. Musíme byť pozorní a disciplinovaní a starať sa o ľudí v našom okolí.

 

Prijali sme záväzok:

  • dodržiavať platné zákony a firemné zásady a postupy,
  • systematicky riadiť naše prevádzkové činnosti a riziká,
  • podávať správy o našom výkone v oblasti BOZP a OŽP,
  • poúčať sa z interných a externých udalostí v oblasti BOZP a OŽP.

 

Každá osoba pracujúca pre Castrol hrá svoju úlohu pri plnení našich záväzkov v oblasti BOZP a OŽP.