IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Teší nás váš záujem o túto webovú stránku castrol.com/sk. Spoločnosť, ktorá je za ňu zodpovedná:

 

Castrol CEE Spółka z o.o. 
ul. Grzybowska 62 
00-844 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy KRS: 825071

 

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a chceme, aby ste poznali naše postupy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako postupujeme.

 

Táto webová stránka má rozličné podstránky týkajúce sa podnikania, produktov a služieb BP, ktoré môžu tiež mať svoje vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Prečítajte si tieto vyhlásenia pri návšteve našich podstránok.

Kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje

Pokiaľ sa rozhodnete nás kontaktovať, požiadame vás o poskytnutie obmedzených osobných údajov. Tieto údaje potrebujeme na spracovanie vašich otázok.
Poskytnutie je úplne dobrovoľné.


Ak sa s nami spojíte, vaše otázky budeme riešiť na základe vášho aktívneho súhlasu.


Pokiaľ akýkoľvek formulár, ktorý zhromažďuje vaše osobné údaje, umožňuje dobrovoľné poskytnutie dodatočných informácií, tieto informácie prehľadávame a domnievame sa, že vám s nimi môžeme poskytovať kvalitnejšiu službu. Nemusíte ich však poskytnúť, ak nechcete.


Zhromažďujeme aj osobné údaje zo súborov cookie, čo podrobnejšie vysvetľujeme ďalej.

Pri vašej prvej návšteve tejto stránky sme vás požiadali (pomocou informačného banera) o súhlas s naším používaním súborov cookie a podobných technológií. Radi vám vysvetlíme, ako tieto technológie používame.


Ak sa chcete dozvedieť, čo sú súbory cookie a podobné technológie, odporúčame vám navštíviť túto webovú stránku nezávislej tretej strany: www.allaboutcookies.org


Ako mnohé iné stránky aj my používame súbory cookie na rozličné účely. Tieto technológie zhromažďujú informácie o hardvéri vášho zariadenia a interakciách s našou stránkou.


Tieto informácie nám pomáhajú
•    neustále zlepšovať obsah a funkčnosť našej stránky tým, že analytujú, kde, na akých typoch zariadení a ako sa stránka používa, koľko návštevníkov máme a odkiaľ sa na stránku prekliknú;
•    pamätať si vás v prípade opätovného navštívenia našej stránky, takže budeme vedieť, či ste už videli cookie banery alebo prieskumy, alebo (tam, kde sa obsah stránok priebežne testuje) poznáme verziu obsahu, ktorú ste dostali.


Ak chcete súbory cookie umiestnené vo svojom počítači odstrániť alebo zastaviť, pozrite si ponuku pomocníka vo svojom internetovom prehliadači. Blokovanie súborov cookie obmedzí funkčnosť týchto webových stránok.

Každý prenos osobných údajov na túto stránku bude zabezpečený šifrovaním. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať alebo poslať ďalším našim spoločnostiam BP na celom svete. Toto vykonávame podľa záväzných firemných pravidiel skupiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany údajov tam, kde sú vaše údaje fyzicky uložené.


Vyhradzujeme si právo sprístupniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, alebo keď budeme presvedčení, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo v súlade so súdnym konaním, súdnym príkazom, požiadavkou regulátora alebo akýmkoľvek iným právnym procesom týkajúcim sa spoločnosti BP. Pri prevzatí, predaji alebo kúpe našej spoločnosti môžeme vaše osobné údaje poskytnúť novému (alebo potenciálnemu) vlastníkovi spoločnosti.

Vaše informácie budeme uchovávať len tak dlho, kým to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré údaje boli zhromaždené. Potom údaje vymažeme alebo zabezpečíme neidentifikovateľnosť osoby.


Ak nám pošlete akúkoľvek správu typu „spojte sa s nami“, túto správu po konečnom vyriešení vašich otázok vymažeme alebo zabezpečíme neidentifikovateľnosť jej odosielateľa.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo kedykoľvek neskôr požiadať o ich opravu alebo vymazanie.


Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese GDPREurope@castrol.com.


Ak sa nachádzate v EÚ, máte tiež právo vzniesť námietku k ochrane osobných údajov a predložiť ich príslušnému orgánu na ochranu údajov zriadenému v príslušnej krajine EÚ. Odporúčame však, aby ste zvážili uplatnenie mechanizmu na riešenie sťažností spoločnosti BP podľa našich záväzných firemných pravidiel, ktorý je schválený EÚ, pričom môžete použiť vyššie uvedenú kontaktnú adresu.

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na stránky takýchto tretích strán.

 

Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov iných stránok, ktoré navštívite, pretože za postupy ochrany osobných údajov týchto stránok nemôžeme prevziať zodpovednosť a tieto sa môžu líšiť od našich.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať. Odporúčame vám, aby ste si ho príležitostne znova pozreli a prečítali jeho najnovšiu verziu.

 

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované v apríli 2018.