IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

VÍTA VÁS CASTROL

It's more than just oil. It's liquid engineering. Spoločnosť Castrol poskytuje všetky oleje, kvapaliny a mazivá, ktoré svet potrebuje, pre každého vodiča, každého jazdca a každé odvetvie.

Domov technológie liquid engineering

Castrol je tu, aby slúžil každému vodičovi, každému motorkárovi a každému odvetviu na Zemi. Uskutočňujeme to vďaka technológii Liquid Engineering. To znamená vytváranie olejov pre vysoký výkon, mazív, kvapalín a mazacích tukov na každé použitie, aké si viete predstaviť.

 

Vieme tiež, že potrebujete, aby každá časť vášho sveta fungovala bez problémov, a preto mažeme každý diel automobilu alebo motocykla, ktorý vlastníte, eskalátory v miestnom nákupnom stredisku, výťah vo vašej kancelárskej budove a dokonca aj výrobnú linku, na ktorej sa vyrobila vaša chladnička.

 

Slúžime vám v baniach a lomoch, na výletných lodiach a lietadlách, na veterných farmách aj na pšeničných poliach na celom svete. Pomáhame splniť všetky vaše potreby.

Najnovšie novinky

* Testované v porovnaní s limitmi opotrebovania API SN v sekvenčnom teste IVA a limitmi opotrebovania ACEA v teste OM646LA.
** Priemerná hodnota zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. V porovnaní s rovnakým olejom bez technológie Fluid TITANIUM. Testované produkty predstavujú 75 % nášho objemu predaja v roku 2017.