IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. O SPOLOČNOSTI CASTROL
  3. NOVINKY
  4. CESTA VPRED

CESTA VPRED

CASTROL NA CESTE K ZMENE

Tlačová správa

28. február 2023


Spoločnosť Castrol predstavuje inovovaný imidž značky, ktorý odráža meniace sa potreby zákazníkov


Spoločnosť Castrol, svetový líder v oblasti mazív a súčasť skupiny bp, predstavuje inovovaný imidž značky, ktorý zahŕňa modernizovaný vzhľad a pôsobenie. Inovácia imidžu značky má lepšie odrážať jej jedinečnú pozíciu na trhu a príležitosti, ktorými napĺňame meniace sa potreby zákazníkov.

 

Spoločnosť Castrol skúma možnosti poskytovania riešení a služieb, ktoré doplnia hlavné podnikanie spoločnosti v oblasti mazív a poskytnú tak zákazníkom pridanú hodnotu. Spoločnosť už vlastní rad pokročilých kvapalín Castrol ON pre elektrické vozidlá (EV), do ktorých patria prevodové kvapaliny, chladiace kvapaliny a mazacie tuky. Spoločnosť taktiež oznámila plány investovať približne 60 miliónov dolárov do najmodernejšieho elektrického vozidla, testovacieho centra batérií a analytického laboratória vo Veľkej Británii. Ponorná chladiaca kvapalina Castrol ON pre dátové centrá bola plne schválená spoločnosťou Submer na použitie v celom portfóliu produktov.
 
Inovovaný imidž značky je výsledkom komplexného procesu stratégie značky, ktorý zahŕňal rozsiahly výskum, analýzy a vstupy od zainteresovaných strán, zákazníkov a odborníkov z odvetvia. Inovované logo má modernejší a dynamickejší vzhľad, a zvýrazňuje charakteristické silné stránky a faktory spoločnosti Castrol, keďže sa spoločnosť snaží dostať do povedomia rozmanitejšej skupine zákazníkov v oblasti mazív, služieb a riešení. Logo si zachováva ikonické farby spoločnosti Castrol – červenú, zelenú a bielu, ktoré sú so značkou silne späté, a je nastavené tak, aby zlepšilo digitálnu zapamätateľnosť značky v online priestore.

 

„Sme radi, že môžeme predstaviť inovovaný imidž značky, ktorý otvára veľkú kapitolu v histórii našej spoločnosti,“ povedala Nicola Buck, marketingová riaditeľka spoločnosti Castrol. „Inovovaný imidž značky odráža náš záväzok k investíciám do budúcnosti a vytváraniu nových príležitostí pre rast a úspech.“

 

„Svet mobility a priemyslu čelí neustále sa zrýchľujúcim zmenám, keďže globálna transformácia smeruje k nulovým čistým emisiám a zákazníci požadujú udržateľnejšie riešenia. Zmena je základnou zložkou úspechu spoločnosti Castrol. Signalizujeme svetu, že sme orientovaní na budúcnosť.“

 

„Inovácia imidžu celosvetovo uznávanej značky nie je len o zmene jej vzhľadu alebo posolstva,“ dodáva Michelle Jou, generálna riaditeľka spoločnosti Castrol. „Vyžaduje si to oživiť svoju podstatu a zmysel v dnešnom svete. Musíme načúvať našim zákazníkov, pochopiť ich meniace sa potreby a túžby, a využiť naše hlavné silné stránky na to, aby sme ich ako značka inšpirovali. Inovácia imidžu značky by nemalo byť len kozmetickou procedúrou. Podľa môjho názoru ide o strategickú nevyhnutnosť, ktorá poháňa rast, diferenciáciu a dlhodobý úspech.“

 

Súčasťou inovácie imidžu značky je aj nová zvuková identita. Bola vytvorená s cieľom zdôrazniť inovovaný vzhľad a pôsobenie prostredníctvom hudby a zvukov, ktoré vyvolávajú pocity silne spojené so zrýchlením, hybnosťou a dynamickým pohybom. Inovovaný imidž značky spoločnosti Castrol predstavuje silný a efektívny spôsob, ako zvýšiť povedomie o značke medzi spotrebiteľmi a urobiť ju nezabudnuteľnejšou.
Spoločnosť Castrol verí, že tieto zmeny poskytnú nášmu publiku pútavejší, nezabudnuteľnejší a efektívnejší zážitok so značkou.

 

Spoločnosť Castrol spolupracovala s poprednou brandingovou a dizajnérskou agentúrou Landor & Fitch a poprednou audio brandingovou agentúrou MassiveMusic. Skúsenosti a kreativita týchto dvoch agentúr zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní inovovaného imidžu značky.
 
Ďalšie informácie:
Tlačová kancelária skupiny bp v Londýne, bppress@bp.com, +44 7919 217511

O spoločnosti Castrol:
Spoločnosť Castrol, jedna z popredných svetových značiek mazív, hrdo stavia na svojom dedičstve inovácií a podpory snov priekopníkov. Naša vášeň pre výkon v kombinácii s filozofiou spolupráce umožnila spoločnosti Castrol vyvinúť mazivá, chladiace kvapaliny a mazacie tuky, ktoré sú už viac ako 100 rokov základom pre celý rad technologických úspechov na zemi, vo vzduchu, na mori a vo vesmíre.
 
Spoločnosť Castrol je súčasťou skupiny bp a slúži zákazníkom a spotrebiteľom v automobilovom, námornom, priemyselnom a energetickom sektore. Naše značkové produkty sú celosvetovo uznávané vďaka inováciám a vysokému výkonu dosiahnutým na základe nášho záväzku poskytovať špičkovú kvalitu a prelomové technológie.
 
Viac informácií o spoločnosti Castrol nájdete na: www.castrol.com/forward
 
Varovné vyhlásenie:
Aby sa umožnilo využívanie ustanovení o „bezpečnom prístave“ zákona USA o reforme súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov súkromných spoločností z roku 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 – PSLRA), skupina bp poskytuje nasledujúce varovné vyhlásenie. Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové výroky, teda výroky týkajúce sa budúcnosti, nie minulých udalostí a okolností, ktoré sa môžu týkať jednej alebo viacerých finančných situácií, výsledkov operácií a podnikania skupiny bp, a určitých plánov a cieľov skupiny bp vo vzťahu k týmto prvkom. Dané výroky vo všeobecnosti, ale nie vždy, identifikuje používanie slov ako „bude“, „očakáva“, „očakáva sa, že bude“, „cieľ“, „ciele“, „mal by“, „môže“, „pravdepodobne“, „zamýšľa“, „verí“, „predpokladá“, „plánuje“, „vidíme“ alebo podobných výrazov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od výsledkov vyjadrených v takých výrokoch v závislosti od rôznych faktorov vrátane rizikových faktorov uvedených v našej najnovšej výročnej správe a vo formulári 20-F v časti „Rizikové faktory“ a v ktorejkoľvek z našich najnovších verejných správ.
Naša posledná výročná správa a tlačivo 20-F a ďalšie výkazy za dané obdobie sú k dispozícii na našej webovej stránke na adrese www.bp.com alebo ich možno získať od Komisie pre cenné papiere (SEC) na jej telefónnom čísle 1-800-SEC-0330 alebo na jej webovej stránke www.sec.gov.

SME OTVORENÍ NOVÉMU S CIEĽOM URÝCHLIŤ POKROK

Posúvame sa vpred s novým dizajnom obalov

Sme tu, aby sme urýchlili pokrok našich zákazníkov prostredníctvom inovatívnych technológií, prémiových produktov a špičkových služieb. A naše značky a produkty sú rozhodujúce pre dosiahnutie tohto cieľa. Naše obaly spájajú značku a produkt a vytvárajú jeden z najdôležitejších bodov kontaktu so zákazníkmi.


Táto vzácna evolúcia našej firemnej značky poskytuje príležitosť inovovať naše etikety na obaloch, aby lepšie vyhovovali potrebám našich zákazníkov a spotrebiteľov.