TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. INFORMACJE O FIRMIE CASTROL
  3. POLITYKA BHP

POLITYKA BHP

Zebranie operatorów w sprawie bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy BP Europa SE ukierunkowana jest konsekwentnie na właściwy sposób zaspokajania wymagań i oczekiwań naszych klientów.

 

Najważniejszym celem jest spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów tych obecnych jak i potencjalnych, poprzez dostarczenie im niezawodnego systemu obsługi i najwyższej jakości produktów, nie naruszając przy tym środowiska naturalnego.

 

Na naszą jakość i zarządzanie środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy mają wpływ następujące czynniki.


Orientacja na klienta

Istotne jest dla nas stworzenie odpowiedniej wartości dla klienta. Mamy świadomość, że klienci są naszymi ostatecznymi odbiorcami i to oni oceniają nasze produkty i usługi.

 

Chcemy spełniać ich wymagania a także identyfikować i rozumieć ich potrzeby oraz oczekiwania, które są przez nich stawiane lub wynikają bezpośrednio z rynku.


Współpraca i wspólny rozwój

Wszystkim naszym dostawcom przekazujemy wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz priorytety naszej organizacji tak, aby móc w sposób ciągły dostarczać naszym klientom najwyższej jakości produkty i usługi.

 

Chcemy stworzyć korzystne dla obu stron relacje z partnerami( klienci, dostawcy, eksperci) oparte na wzajemnym zaufaniu i podziale wiedzy, by stworzyć wspólną wartość dodaną.


Zaangażowanie i rozwój pracowników oraz komunikacja wewnętrzna

Koncentrujemy się na ciągłym podwyższaniu kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników zarówno w zakresie swoich zadań i obowiązków jak i w zakresie jakości i ochrony środowiska.

 

Prowadzimy otwartą komunikacje wewnętrzną na wszystkich szczeblach działania. Dostępność do informacji jest podstawą naszych starań.


Wzrastająca efektywność naszego biznesu

Doskonałością jest dla nas odnoszenie sukcesów w zakresie naszych działań, koncentrując się równocześnie na realizacji naszych celów krótko i długookresowych, tak by osiągnąć wiodącą pozycję na rynku.

 

Ciągłe doskonalenie Istotne jest dla nas ciągłe doskonalenie się w naszej pracy i w wykonywaniu naszych obowiązków.

 

Regularnie oceniamy wykonywaną przez nas pracę, funkcjonalność procesów i systemu tak, aby móc się doskonalić, rozwijać i zwiększać naszą efektywność.


Odpowiedzialność społeczna

W zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy, bierzemy odpowiedzialność za zmniejszenie negatywnych wpływów, jakie na środowisko mogą wywierać nasze produkty i usługi.

 

Dlatego dokonaliśmy ich identyfikacji oraz opracowaliśmy i przedstawiliśmy plan działania mogący zminimalizować wszelkie możliwe, szkodliwe wpływy na środowisko.

 

Zapewniamy, że nasze produkty wprowadzane na rynek, przez nasza organizację, są wprowadzane w sposób najbardziej bezpieczny i pod nasza kontrolą.

 

Aby osiągnąć powyższe cele wdrożyliśmy i działamy według zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie ze standardami:

 

  • zarządzania jakością ISO 9001:2008
  • zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004,
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007


Powyższe systemy zarządzania pozwoliły stworzyć nam Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na zarządzaniu procesowym. Przy ustalaniu wspólnych celów staramy się podwyższyć zaufanie i satysfakcję naszych klientów i wszystkich zainteresowanych stron.

 

Country CLT Convenor