TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. INFORMACJE O FIRMIE CASTROL

NASZA HISTORIA

Ruch ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania współczesnego świata, podobnie jak technologie, które go wspierają – począwszy od silników w naszych pojazdach po maszyny w halach fabryk.

Historia Castrol

Poczucie misji

Makrotrendy, które są motorem zmian na całym świecie, takie jak digitalizacja i urbanizacja, jedynie przyspieszają i pogłębiają nasze uzależnienie od coraz bardziej wyrafinowanych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. W miarę jak wspomniane zmiany postępują, konsumenci i firmy domagają się stosowania bardziej zrównoważonego podejścia – w odniesieniu do produktów, które kupują, czy też pojazdów, z których korzystają. Obawy związane ze zmianami klimatu, jakością powietrza i niedostatek zasobów generują pilną potrzebę bardziej zrównoważonego postępowania.

 

Uzyskanie pewności, że możemy polegać na osiągach i niezawodności zmieniających się technologii, jak również korzystanie z nich w celu spełniania potrzeb klientów w zrównoważony sposób, wymaga posiadania partnera, któremu można zaufać w kwestii teraźniejszej rzeczywistości, jak i przyszłych możliwości. W Castrol nasi eksperci budują relacje z naszymi klientami na całym świecie, bazując na historii innowacyjnych osiągnięć, które pomagają znajdować rozwiązania w odpowiedzi na napotykane wyzwania. Dzięki wykorzystywaniu zasobów BP oraz współpracy z siecią zaufanych partnerów przyspieszamy transformację w kierunku zmniejszenia śladu węglowego.

 

Castrol powstał w oparciu o poczucie misji. Po przeszło 120 latach nasze dziedzictwo pionierów i innowatorów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i spełniających potrzeby klientów nadal kształtuje sposób prowadzenia przez nas działalności biznesowej. Poświęcamy czas, aby zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją nasi klienci i współdziałamy z nimi w celu opracowania lepszych rozwiązań.

Nasze nowatorskie podejście pozostaje niezmienne również w kwestii promowania zrównoważonego rozwoju oraz przechodzenia na model generujący niższy ślad węglowy czy to poprzez doskonalenie wytwarzanych produktów w celu ograniczenia emisji, czy też zwiększanie wydajności i niezawodności w kontekście szybko rozwijających się technologii stosowanych w elektrycznych i hybrydowych pojazdach, turbinach wiatrowych bądź robotach na liniach produkcyjnych.

 

Tempo zmian przyspiesza, co sprawia, że stale modyfikujemy sposób prowadzenia przez nas działalności. W Castrol szczycimy się posiadaniem najlepszej w naszej branży fachowej wiedzy i kwalifikacji – wiemy, że jesteśmy w stanie rozwijać się i doskonalić. Przekształcamy nasze zdolności cyfrowe tak, aby utrzymać wiodący w sektorze poziom specjalistycznych umiejętności oraz know-how i pomagać naszym klientom i partnerom uzyskiwać lepsze rozwiązania.

 

Ewoluując, zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. W oparciu o ducha wynalazczości i kreatywnej współpracy Castrol kontynuujemy wspólne projekty z partnerami, tak aby pogłębić znajomość rzeczy i jeszcze bardziej ulepszyć swoją ofertę, ułatwiając klientom przygotowanie się na rozwój przyszłych możliwości.

 

Chcemy być partnerem w zakresie płynnej technologii w odniesieniu zarówno do teraźniejszej rzeczywistości, jak i jutrzejszych szans, oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla świata pozostającego w ruchu.