TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy Państwa i dziękujemy za zainteresowanie się witryną internetową castrol.com/pl. Firma odpowiedzialna za niniejsza witrynę to:

 

Castrol CEE Spółka z o.o.
ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy KRS: 825071

 

Ponieważ poważnie podchodzimy do kwestii prywatności — dlatego chcielibyśmy, aby poznali Państwo nasze procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniliśmy je w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

 

Niniejsza witryna internetowa składa się z podstron poświęconych różnym obszarom działalności Castrol i BP, produktom oraz usługom, w przypadku których mogą obowiązywać odrębne zasady zachowania poufności informacji. Odwiedzając nasze podstrony, należy się zapoznać z tymi zasadami.

Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe

Jeśli zdecydują się Państwo skontaktować z nami, poprosimy o przesłanie ograniczonych danych osobowych, które są niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.


Gdy kontaktują się Państwo z nami, muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.


Podanie dodatkowych informacji w formularzach danych osobowych pozwoli nam świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie. Nie są Państwo jednak zobowiązani do podawania tych informacji.

 

Gromadzimy również dane osobowe na podstawie plików cookie. Ten proces wyjaśniliśmy poniżej.

Podczas pierwszej wizyty na niniejszej stronie zostali Państwo poproszeni (za pomocą banera z powiadomieniem) o wyrażenie zgody na korzystanie przez
nas z plików cookie oraz podobnych technologii. Chcemy wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystujemy te technologie.


Aby dowiedzieć się, czym są pliki cookie oraz podobne technologie, polecamy Państwu odwiedzenie zewnętrznej witryny: www.allaboutcookies.org


Z plików cookie korzystamy z różnych powodów. Technologie te pozwalają na gromadzenie informacji o urządzeniu użytkownika oraz o czynnościach wykonywanych na stronie.

 

Zgromadzone informacje pomagają nam:

  • Sprawdzać czy nasze kampanie marketingowe działają prawidłowo. Robimy to poprzez konwersję pikseli, która oznacza, że piskele wysyłają krótki kod, który mówi nam kiedy kliknąłeś (aś) w konkretny przycisk na naszej stronie lub odwiedziłeś(aś) daną stronę.
  • stale poprawiać zawartość i funkcjonalność witryny dzięki analizie miejsca, w którym jest ona wyświetlana, typów urządzeń oraz sposobu korzystania z niej, liczby odwiedzających oraz miejsc na wyjściowej stronie, które użytkownicy klikają;
  • zapamiętać użytkownika na wypadek kolejnej wizyty, dzięki czemu będziemy wiedzieli, że już otrzymali Państwo powiadomienie o plikach cookie, ankietach lub wersji treści (w przypadku stron, które są poddawane testom), jaka została wtedy wyświetlona.

Pliki cookie można usunąć lub wyłączyć zgodnie z instrukcjami dostępnymi w menu pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie zmniejszy funkcjonalność niniejszej witryny internetowej.

Transfer danych poprzez tą stronę jest szyfrowany. BP może przesłać Państwa dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli dane są udostępniane w ramach Grupy BP, odbywa się to na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom (spoza Grupy BP) na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.


Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa lub w sytuacji, gdy uważamy, że ujawnienie takie jest niezbędne do ochrony naszych praw i/lub do spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego, zapytania od organu kontrolnego lub jakiegokolwiek innego procesu prawnego, który został uruchomiony wobec BP. W przypadku przejęcia, sprzedaży lub zakupu naszej jednostki biznesowej możemy ujawnić Państwa dane nowemu (lub przyszłemu) właścicielowi firmy.

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak to konieczne do spełnienia celu, w jakim zostały zgromadzone, zanim zostaną one usunięte lub zmienione w sposób uniemożliwiający identyfikację.


Jeśli prześlą nam Państwo wiadomości z prośbą o kontakt, usuniemy te wiadomości lub zmienimy je w sposób uniemożliwiający identyfikację, gdy tylko odpowiemy na Państwa zapytanie.

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz do poproszenia o ich korektę lub usunięcie.


Jeśli mają Państwo pytania lub obawy związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym
adresem poczty elektronicznej: dane@bp.com.


Jeśli mieszkają Państwo w UE, mają Państwo ponadto prawo do zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego zachowania poufności w urzędzie ds. ochrony danych w odpowiednim kraju UE. 

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn stron trzecich. Niniejsze zasady nie mają zastosowania w ich przypadku.

 

Zalecamy Państwu zapoznanie się z zasadami dotyczącymi zachowania poufności informacji na stronach, które Państwo odwiedzają, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za ich procedury zachowania poufności, które mogą być inne niż nasze.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji – dlatego zalecamy Państwu regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z ich aktualną wersją.

 

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji zostały ostatnio zaktualizowane w kwietniu 2018 r.