IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. ZÁRUKA MOTORU CASTROL
  3. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o správci

Za shromažďování vašich údajů zodpovídá společnost Castrol Limited se sídlem na adrese Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR (IČ: 00149435), Spojené království.

Sběr a používání osobních informací

Registrace na webové stránce záruky motoru Castrol je zcela dobrovolná. V rozsahu, ve kterém tak učiníte, respektujeme váš aktivní souhlas se zpracováním osobních údajů, které nám poskytnete, v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné společností Castrol na portálu záruky motoru Castrol obsahují vaše jméno a kontaktní údaje a také registrační číslo vozidla, počet ujetých kilometrů, typ a model.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely správy záruky, vyhodnocení vaší způsobilosti k záruce a kontaktování s informacemi o dalších produktech a/nebo službách společnosti Castrol, pokud jste s tím souhlasili. Další informace naleznete v části „Přímý marketing“ níže.

V případě reklamace může společnost BP vyžadovat také sken nebo fotokopii faktury ze servisu vozidla, kopie záznamů o servisu a/nebo doklad o vlastnictví.

A v neposlední řadě, pokud se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře online na naší webové stránce, budete požádáni o zadání omezených osobních údajů, které jsou nezbytné pro vyřízení vašeho dotazu.

Přímý marketing

Společnost BP vám může zaslat marketingovou komunikaci e-mailem, v souladu s vašimi marketingovými preferencemi vyjádřenými v okamžiku registrace. Pokud si již nepřejete dostávat taková sdělení, postupujte podle pokynů k odstoupení, které najdete na konci každého marketingového sdělení.

Příjemci osobních údajů

Aby bylo možné zpracovávat a spravovat databázi a portál záruky motoru Castrol, používá společnost Castrol služby poskytovatelů služeb třetích stran, kterým může být udělen přístup k vašim osobním údajům (např. třetí strany, které poskytují technickou podporu, zpracovávají reklamace naším jménem a rozesílají naše marketingová sdělení, ke kterým jste přihlášeni). Tam, kde využíváme služby takových poskytovatelů služeb třetích stran, budou sděleny striktně jen ty vaše osobní údaje, které jsou nezbytně nutné, přičemž taková sdělení budou podléhat třetí straně, která bude jednat pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu se smluvně vyžadovanými bezpečnostními opatřeními. V souladu s platnými zákony můžete požádat o kopii příslušných smluvních doložek, které chrání vaše osobní údaje.

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit vaše osobní údaje na základě zákonných požadavků nebo v případě ochrany našich práv a/nebo soudního řízení, soudního nařízení, požadavku regulačního orgánu nebo jiného právního procesu se společností Castrol.

Přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Společnost Castrol může vaše osobní údaje zpřístupnit jiným subjektům skupiny BP, které mohou sídlit mimo EHP. V takovém případě budou vaše osobní údaje vždy chráněny závaznými firemními pravidly společnosti BP, které zaručují dostatečnou úroveň ochrany údajů v rámci skupiny BP Group.

V případě, že zpracovatelé údajů BP přenášejí vaše osobní údaje mimo EHP, bude takový převod podléhat příslušným bezpečnostním opatřením; to mohou být standardní doložky ochrany údajů, které přijala Evropská komise.

Soubory cookie a informace o provozu stránek

Servery (které se mohou nacházet mimo EHP) automaticky protokolují data o vaší návštěvě stránek na základě vaší IP adresy. Tyto informace mohou být zaznamenány pomocí souborů cookie nebo podobných technologií.


Společnost Castrol pomocí těchto informací zjišťuje, kde ve světě jsou stránky využívány, a tím zlepšuje jejich pokrytí.

Tyto webové stránky používají pouze soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie jsou vyžadovány pro základní funkčnost webu, například sledování vaší aktivity při přechodu z jedné stránky na další, a proto jsou vždy povoleny.

Chcete-li odstranit soubory cookie nebo zastavit jejich ukládání do vašeho počítače, podívejte se do nápovědy internetového prohlížeče. Blokování souborů cookie sníží funkčnost těchto webových stránek.

Více informací o tom, co jsou soubory cookie a podobné technologie, získáte na následujícím webu třetí strany: www.allaboutcookies.org.

Období uchovávání

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu platnosti vaší záruky; poté budou ihned odstraněny.

Pokud jste se přihlásili k našim marketingovým sdělením, budeme uchovávat pouze vaši e-mailovou adresu a jméno, dokud se z těchto sdělení neodhlásíte nebo dokud nepožádáte o vymazání svých údajů.

Práva přístupu, opravy a vymazání

V souladu s našimi interními zásadami nás můžete požádat o přístup ke všem osobním údajům, které o vás zpracováváme. Pokud chcete získat přístup k vašim osobním údajům, kontaktujte nás na GDPREurope@castrol.com nebo použijte kontaktní formulář na webových stránkách záruky motoru Castrol. Máte také právo požadovat, aby jakékoli neúplné nebo nepřesné osobní údaje o vás byly opraveny.

Pokud se nacházíte v EU, máte také právo vznést pochybnost ohledně ochrany osobních údajů u úřadu na ochranu osobních údajů v příslušné zemi EU. Zvažte však prosím využití mechanismu řešení stížností BP podle našich závazných firemních pravidel (veřejně dostupných online), který je schválený EU .

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 29. srpna 2018.