IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. PRODUKTER
  3. VÅRA VARUMÄRKEN
  4. BILAR
  5. CASTROL ON
  6. CASTROL TRANSMISSION EV VÄTSKOR

E-transmissionsolja

Avancerad elbilsvätska som skyddar växellådan och ökar drivlinans livslängd på din elbil.

Castrol Transmission EV Fluids

AVANCERAD E-TRANSMISSIONSOLJA FÖR TORRA och VÅTA e-motorer

 

VÄXELLÅDOR FÖR ELBILAR

Till skillnad från bilar med förbränningsmotorer, som kräver en flerväxlad växellåda, producerar e-motorn i en elbil en jämn mängd vridmoment, nästan oavsett varvtal. Som ett resultat av detta har de flesta elbilar en mycket enklare enkelväxlad växellåda, med alternativ för neutral- och backväxel.  Med detta sagt är det troligt att elbilar med flerväxlade växellådor kommer att bli mer allmänt tillgängliga i takt med att marknadens utbud av elbilsteknik utvecklas.
 
Det är viktigt att notera att  transmissionsoljan har ännu större betydelse för en elbil. Det beror på att kraven på växellådorna är högre i elbilar än i vanliga bilar, med maximalt vridmoment vid låg hastighet och den ökande integreringen av elmotorer. En elbil kan antingen vara utrustad med separat elmotor med växellåda (torr elmotor) eller ett sammanbyggt system (våt elmotor) som ställer högre krav på transmissionsoljan.

 

Sortimentet av Castrol ON e-transmissionsolja innefattar produkter för torra och våta elmotorer. Kontrollera tillgängligheten på din marknad hos en lokal distributör.

Dry Transmission

TORRA E-TRANSMISSIONSOLJOR

Tillgängliga för tillverkare, distributörer och verkstäder.

UTMANINGEN

E-transmissioner kan generera extremt högt vridmoment vid låga hastigheter och måste samtidigt hantera mer än dubbla ingångsvarvtal från elmotorn, vilket gör att smörjmedlet utsätts för enorm påfrestning. Dessutom måste begränsad räckvidd och oro för räckvidd övervinnas.

 

VÅR TEKNIK

Castrol ON torr e-transmissionsolja motstår effekterna av att arbeta hårt, ger förbättrat skydd, minskad viskositetsförlust och snabb frisläppning av innesluten luft samtidigt som den möjliggör maximal effektivitet

 

RESULTATET

Förlänger livslängden på drivlinesystemet och ser till att elbilar går längre1* på varje laddning.

Castrol EDGE 0W-20 V

TYP        

  • Helsyntetisk

Tillgänglighet

Fordonstillverkare, verkstäder, distributörer

Castrol EDGE 0W-20 V

TYP        

  • Helsyntetisk

Tillgänglighet

Fordonstillverkare, verkstäder, distributörer, ägare av elfordon

Wet Transmission

VÅT E-TRANSMISSIONSOLJA

Tillgängliga för fordonstillverkare

UTMANINGEN

Elbilsmotorer kan generera extremt högt vridmoment vid låga hastigheter.  Växellådan måste hantera mer än dubbla ingångshastigheter från motorn och motorenheten arbetar nedsänkt i transmissionsoljan. 

 

VÅR TEKNIK

Sammansättningen med låg viskositet i Castrol våta e-transmissionsolja är speciellt utvecklad för att ge låg elektrisk ledningsförmåga, förbättrat systemskydd och kyler e-motorn så att den fungera med hög effektivitet.

 

RESULTATET

Förlänger livslängden på drivlinesystemet och ser till att elbilar går längre1* på varje laddning.

Castrol EDGE 0W-20 V

TYP        

  • Helsyntetisk

Tillgänglighet

Fordonstillverkare, verkstäder, distributörer

Castrol EDGE 0W-20 V

TYP        

  • Helsyntetisk

Tillgänglighet

Fordonstillverkare, verkstäder, distributörer, ägare av elfordon

Wet Plus Transmission

WET PLUS E-TRANSMISSIONSOLJA

Tillgängliga för fordonstillverkare

UTMANINGEN

Framtida växellådor för elbilar kan förbättras genom att lägga till en växlingsenhet för att nå högre hastigheter, använda synkroniseringssystem med höga hastigheter och belastningar och att göra det möjligt för e-motorer att köra i den mest effektiva räckvidden.

 

VÅR TEKNIK

Den specialutvecklade tekniken i Castrol Wet Plus e-transmissionsoljor, med dess optimerade friktionsnivåer för synkroniseringssystem och kopplingar, möjliggör effektiv växling under hög belastning och hastighet och för att köra e-motorn i den mest effektiva räckvidden.

 

RESULTATET

Förlänger livslängden på drivlinesystemet och ser till att elbilar går längre1* på varje laddning.

*Fördelar med Castrols elbilsvätskor framgår av speciell provning och utveckling. Kör längre¹, ladda snabbare² och håll längre³.
¹jämfört med fabriksfyllningsvätska för elbilar för massmarknaden  ²jämfört med indirekt kylda batterisystem  ³jämfört med vanlig transmissionsolja för elbilar
 
Transmission med torr motor

E-TRANSMISSIONSOLJA FÖR TORR MOTOR

 

UTMANINGEN

Växellådor på elbilar kan utsättas för mycket högt vridmoment vid låg hastighet och samtidigt för mer än dubbelt så högt ingående varvtal från elmotorn,  vilket innebär enorma påkänningar på oljan. Dessutom måste begränsad räckvidd och oro för räckvidd övervinnas.

 

VÅR TEKNIK

Castrol ON e-transmissionsolja för torra motorer motstår effekterna av hög mekanisk belastning, ger bättre skydd,  mindre viskositetsförlust, snabb frisläppning av innesluten luft och möjliggör maximala prestanda.

 

RESULTATET

Förlänger livslängden på drivlinesystemet och ser till att elbilar går längre1* på varje laddning.

Castrol EDGE 0W-20 V

Tillgänglighet

För fordonstillverkare, verkstäder, distributörer

Castrol EDGE 0W-20 V

Tillgänglighet

För fordonstillverkare, verkstäder, distributörer och bilägare

Transmission med våt motor

E-TRANSMISSIONSOLJA FÖR VÅT MOTOR

 

UTMANINGEN

Elbilsmotorer kan generera extremt högt vridmoment vid låga hastigheter.  Växellådan måste hantera mer än dubbla ingångshastigheter från motorn och motorenheten arbetar nedsänkt i transmissionsoljan. 

 

VÅR TEKNIK

Sammansättningen med låg viskositet i Castrol våta e-transmissionsolja är speciellt utvecklad för att ge låg elektrisk ledningsförmåga, förbättrat systemskydd och kyler e-motorn så att den fungera med hög effektivitet.

 

RESULTATET

Förlänger livslängden på drivlinesystemet och ser till att elbilar går längre1* på varje laddning.

Wet Plus Transmission

WET PLUS E-TRANSMISSIONSOLJA

 

UTMANINGEN

Framtida växellådor för elbilar kan förbättras genom att lägga till en växlingsenhet för att nå högre hastigheter, använda synkroniseringssystem med höga hastigheter och belastningar och att göra det möjligt för e-motorer att köra i den mest effektiva räckvidden.

 

VÅR TEKNIK

Den specialutvecklade tekniken i Castrol Wet Plus e-transmissionsoljor, med dess optimerade friktionsnivåer för synkroniseringssystem och kopplingar, möjliggör effektiv växling under hög belastning och hastighet och för att köra e-motorn i den mest effektiva räckvidden.

 

RESULTATET

Förlänger livslängden på drivlinesystemet och ser till att elbilar går längre1* på varje laddning.

*Fördelar med Castrols elbilsvätskor framgår av speciell provning och utveckling. Kör längre¹, ladda snabbare² och håll längre³.
¹jämfört med fabriksfyllningsvätska för elbilar för massmarknaden  ²jämfört med indirekt kylda batterisystem  ³jämfört med vanlig transmissionsolja för elbilar
 

CASTROL ON VÄTSKOR FÖR ELBILAR