IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. PRODUKTER
  3. KOMMERSIELLA BILAR

POUŽITÍ

Castrols expertis inom kommersiella fordon täcker vägtransport, byggen, gruvdrift och stenbrytning samt jordbruk.

Castrol med kund

VI FÖRSTÅR DINA BEHOV OAVSETT VAD DU DRIVER FÖR FÖRETAG MED KOMMERSIELLA FORDON

Det finns fyra huvudsakliga segment på marknaden för kommersiella fordon, vart och ett med sina unika utmaningar och behov:

  • Vägtransport
  • Byggen
  • Gruvdrift och stenbrytning
  • Jordbruk

Medan den dagliga verksamheten inom dessa fyra segment varierar mycket så ändras inte behovet av att säkerställa effektiv, pålitlig och oavbruten produktivitet. Det är därför vi har branschexpertisen och erfarenheten för att hjälpa dig att hålla igång allting på ett smidigt och förutsägbart sätt, oavsett vilken bransch du befinner dig i.