IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR PERSONBILAR
  3. MOTOROLJA
  4. VISKOSITETSKLASSER HOS MOTOROLJA

VISKOSITETSKLASSER HOS MOTOROLJA

Ordet viskositet beskriver hur lätt en motorolja flyter. Här förklarar vi vad beskrivningar som 0W-20 och 5W-40 betyder.

Viskositetsklasser hos motorolja

Vad betyder viskositetstalet?

Viskositeten hos en olja mäts genom dess flödesmotstånd. Det finns två tal som definierar viskositeten hos en olja. Det första talet slutar med bokstaven ”W”, som står för vinter (winter). Detta mått är relaterat till hur en olja flyter när den är kall, såsom vid uppstart av motorn. Det andra talet definierar hur en olja flyter vid motorns normala driftstemperaturer.

 

Ju lägre talet är desto bättre kommer den att flyta. Så en 5W-30 kommer att flyta lättare än en 10W-30 vid starttemperaturer och en 10W-30 kommer att flyta lättare än en 10W-40 vid motorns normala drifttemperaturer. Detta är viktigt eftersom motoroljor tjocknar naturligt när de kallnar och blir tunnare då de värms upp. Tunna lågviskositetsoljor flyter lättare för att skydda motordelar vid låg temperatur. Tjocka högviskositetsoljor är vanligtvis bättre på att bibehålla filmstyrka för att skydda motorer vid höga temperaturer.