IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. CASTROL ENGINE WARRENTY
  3. POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI ZA CASTROL OSIGURANJE MOTORA

INFORMACIJE O KONTROLORU

Castrol Limited, čija je registrovana kancelarija u Tehnološkom centru, Vhitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7KR (registrovani broj 00149435), odgovorna je za prikupljanje vaših podataka.

 

PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE LIČNIH INFORMACIJA

Registracija na veb-sajtu CASTROL OSIGURANJE MOTORA je potpuno dobrovoljna. U meri u kojoj to radite, oslanjamo se na vašu aktivnu saglasnost za obradu ličnih podataka koje nam date, u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

 

Lični podaci koje Castrol prikuplja na portalu CASTROL OSIGURANJE MOTORA uključuju vaše ime i kontakt podatke, kao i registarski broj vašeg vozila, kilometražu, marku i model.

 

Vaši lični podaci će biti korišćeni samo u svrhu upravljanja garancijom, procene vaše podobnosti za garanciju i kontaktiranja sa vama sa informacijama o dodatnim proizvodima i/ili uslugama Castrol-a ako ste se za to opredelili. Za više informacija pogledajte odeljak „Direktni marketing“ u nastavku.

 

U slučaju reklamacije, BP takođe može zatražiti skeniranje ili fotografije računa od vašeg servisa vozila, kopije evidencije vašeg vozila i/ili dokaz o vlasništvu.

 

Na kraju, ako odlučite da nas kontaktirate putem onlajn kontakt obrasca na našoj veb stranici, od vas će biti zatraženo da dostavite ograničene lične podatke koji su nam neophodni da bismo odgovorili na vaš upit.

 

DIREKTNI MARKETING

BP vam može slati marketinške komunikacije putem e-pošte, u skladu sa vašim marketinškim preferencijama izraženim na mestu registracije. Ako više ne želite da primate takvu komunikaciju, pratite uputstva za odustajanje koja se nalaze na kraju svake marketinške komunikacije.

 

PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

U cilju pokretanja i administracije baze podataka i portala CASTROL OSIGURANJA MOTORA, Castrol koristi usluge nezavisnih dobavljača usluga, kojima bi se mogao odobriti pristup vašim ličnim podacima (npr. treća lica koja pružaju tehničku podršku, obrađuju zahteve u naše ime i šalju naše marketinške komunikacije gde ste se opredelili). Kada koristimo usluge takvih nezavisnih provajdera usluga, svako otkrivanje vaših ličnih podataka biće na osnovu striktnih potreba da se zna i biće predmet treće strane koja će delovati samo po našim uputstvima i u skladu sa ugovorom propisananim merama bezbednosti. U skladu sa važećim zakonima, možete tražiti da vidite kopiju relevantnih ugovornih klauzula koje štite vaše lične podatke.

 

Zadržavamo pravo da otkrijemo vaše lične podatke u skladu sa zakonom, ili kada je otkrivanje neophodno da bismo zaštitili naša prava i/ili u skladu sa sudskim postupkom, nalogom suda, zahtevom regulatora ili bilo kojim drugim pravnim procesom koji služi Castrol-u.

 

PRENOS LIČNIH INFORMACIJA VAN EVROPSKOG EKONOMSKOG PODRUČJA

Castrol može otkriti vaše lične podatke drugim BP entitetima koji se možda nalaze izvan EEA. U tom slučaju, vaši lični podaci će uvek ostati zaštićeni u okviru BP-ovog sveobuhvatnog, fleksibilnog i globalnog okvira usklađenosti koji primenjuje odgovarajuće mere i zaštitne mere (uključujući standardne ugovorne klauzule EU) kako bi se osiguralo da su vaši lični podaci zaštićeni u skladu sa važeće zakone o zaštiti podataka.

 

Kada BP-ovi Obrađivači podataka prenose vaše lične podatke izvan EEA, takav prenos će biti predmet odgovarajućih zaštitnih mera, što mogu biti standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija.

 

KOLAČIĆI I INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU SAJTA

Serveri (koji se mogu nalaziti izvan EEA) automatski evidentiraju podatke o vašoj poseti ovoj veb lokaciji na osnovu vaše IP adrese. Ove informacije se mogu evidentirati korišćenjem kolačića ili sličnih tehnologija.

 

Castrol koristi ove informacije da vidi gde se veb lokacija koristi u svetu kako bi osigurala besprekornu pokrivenost.

 

Ova veb lokacija koristi samo kolačiće prve strane. Ovi kolačići su potrebni za osnovnu funkcionalnost sajta, kao što je praćenje vaše aktivnosti kada prelazite sa jedne stranice na drugu, i stoga su uvek omogućeni.

 

Da biste izbrisali ili zaustavili postavljanje kolačića na vaš računar, pogledajte meni pomoći vašeg internet pretraživača. Blokiranje kolačića će smanjiti funkcionalnost ove veb stranice.

 

Da biste saznali više o tome šta su kolačići i slične tehnologije, preporučujemo vam da posetite sledeći veb-sajt treće strane: vvv.allaboutcookies.org.

 

PERIOD ZADRŽAVANJA

Vaši podaci će se čuvati samo dok je vaša garancija još važeća i biće obrisani odmah nakon toga.

 

Ako ste se uključili u našu marketinšku komunikaciju, zadržaćemo samo vašu adresu e-pošte i ime sve dok ne odustanete od takve komunikacije ili ne zatražite brisanje vaših podataka.

 

Ako ste se uključili u našu marketinšku komunikaciju, zadržaćemo samo vašu adresu e-pošte i ime sve dok ne odustanete od takve komunikacije ili ne zatražite brisanje vaših podataka.

 

PRAVA PRISTUPA, ISPRAVKE I BRISANJA

U skladu sa našim internim politikama možete tražiti od nas da vam omogućimo pristup svim ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ako želite da pristupite svojim ličnim podacima, kontaktirajte GDPREurope@castrol.com ili koristite obrazac za kontakt na veb lokaciji Castrol osiguranje motora. Takođe imate pravo da zahtevate da se isprave svi nepotpuni ili netačni lični podaci koji se odnose na vas.

 

Ako se nalazite u EU, takođe imate pravo da podnesete pitanje privatnosti kod Organa za zaštitu podataka osnovanog u relevantnoj zemlji EU.

 

PROMENE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana 29. avgusta 2018.