IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. O KOMPANIJI CASTROL

NAŠA PRIČA

Kretanje je osnova savremenog života, kao i tehnologija koja ga podržava, od motora u našim vozilima do mašina u fabričkim halama.

Priča o brendu Castrol

Motivacija

Snažni trendovi koji pokreću promene širom sveta, kao što je digitalizacija i urbanizacija, samo ubrzavaju i povećavaju meru u kojoj se oslanjamo na sve prefinjenija i naprednija tehnička rešenja. Zbog te promene, potrošačima i kompanijama je potreban održiviji pristup proizvodima koje kupuju i vozilima koja koriste. Zabrinutost zbog klimatskih promena, kvaliteta vazduha i nedovoljnih resursa stvara hitnu potrebu za održivijim postupcima.

 

Sigurnost da se možemo osloniti na performanse i tehnologiju koja se neprekidno menja, kao i upotreba tehnike da bi se ispunile potrebe klijenata na održiv način, zahteva da imamo partnera na koga se možemo osloniti u današnjem trenutku i u prilikama koje nam nosi budućnost. U kompaniji Castrol, naši stručnjaci grade odnose sa našim klijentima širom sveta uz pomoć evidencije o prethodnim inovacijama, koja pomaže da nađemo rešenje za izazove pred kojima se nalaze. Koristeći resurse kompanije BP i radeći sa grupom pouzdanih partnera, ubrzano prelazimo na rešenja sa nižim sadržajem ugljen-dioksida.

 

Kompanija Castrol je osnovana sa motivacijom. Posle više od 120 godina, naš prethodni pionirski rad i inovacije koje predviđaju i zadovoljavaju potrebe klijenata i dalje presudno utiču na način na koji danas poslujemo. Ulažemo vreme da bismo shvatili izazove sa kojima se naši klijenti sreću, i postajemo partneri u postizanju boljih rešenja.

Naš pionirski pristup se ne razlikuje ni kada je u pitanju održivost vožnje i prelazak na manji sadržaj ugljen-dioksida bilo da je to poboljšanje naših proizvoda, koje pomaže u smanjenju emisije izduvnih gasova i poboljšava efikasnost i pouzdanost tehnologija koje se brzo razvijaju, kod električnih i hibridnih vozila, pa do vetroturbina ili robota na proizvodnim linijama.

 

Promene su sve brže, i zato stalno menjamo način poslovanja. Mi u kompaniji Castrol smo ponosni na svoje vanserijsko znanje i stručnost, ali smo svesni da možemo dalje da se razvijamo i poboljšavamo. Menjamo naše digitalne sposobnosti da bismo održali vodeće znanje i stručnost u branši, pomažući našim klijentima i partnerima da postignu bolja rešenja.

 

Dok se razvijamo, znamo da nikad nećemo imati odgovore na sva pitanja. Na temeljima pronalazačkog duha kompanije Castrol i kreativne saradnje, nastavljamo da radimo sa partnerima, kako bismo još više produbili našu stručnost i ponudu, pomažući klijentima da budu spremni za prilike koje ih čekaju u budućnosti.

 

Težimo da budemo partner u inženjerstvu tečnosti i tehnologiji, u današnjem trenutku i u prilikama koje nam nosi budućnost, stvarajući inovativna rešenja za svet koji se neprestano menja.