IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. CASTROL ENGINE WARRENTY
  3. FORMULAR ZA REKLAMACIJU

FORMULAR ZA REKLAMACIJU CASTROL OSIGURANJA MOTORA

Ako imate problema u garantnom roku, popunite obrazac za reklamaciju

FORMULAR ZA REKLAMACIJU CASTROL OSIGURANJA MOTORA

 

Morate da popunite formular za reklamaciju za sve probleme do kojih dođe tokom garantnog perioda. Da bi vaš zahtev bio validan, moraćete da imate kopiju originalne fakture u kojoj se navodi da je Castrol ulje korišćeno u Castrol AUTO SERVIS-u ili Castrol SERVIS-u prodavnici.                     

 

Kada vaš formular reklamacije bude validiran, Castrol će vas kontaktirati da vas obavesti o sledećim koracima. Moraćete da vratite svoje vozilo u radionicu gde je ugrađeno ulje da bi izvršili potpuni pregled vašeg vozila. Potpuni izveštaj/ishod i sledeći koraci će biti podeljeni sa vama.

 

*Zahtevana polja