1. DOMA
  2. O PODJETJU CASTROL
  3. HSSE POLITIKA
  4. SKRBNIŠTVO IZDELKOV

SKRBNIŠTVO NAD IZDELKI

Tehniki opravljajo preizkus

UPRAVLJANJE IZDELKOV V VSEJ NJIHOVI ŽIVLJENJSKI DOBI ZA IZPOLNITEV ZAHTEV

Predmet skrbništva nad izdelki je način, na katerega sporočamo informacije o morebitnih vplivih izdelkov na zdravje, varnost in okolje.


Ključni elementi v našem programu skrbništva nad izdelki so:

  • Ocena uvedbe novega izdelka.

Preden začnemo prodajati izdelke, se prepričamo, da so skladni z vso veljavno varnostno zakonodajo oz. da jo presegajo ter da ustrezajo našim internim standardom. Pri oceni izdelkov se opredelijo morebitne nevarnosti za zdravje, varnost in okolje ter preveri skladnost z zakonodajo o varnosti izdelkov in nadzoru nad kemikalijami na predvidenih trgih. Ocena upošteva potencial za vpliv na zdravje ali okolje v življenjskem ciklu izdelka od razvoja do proizvodnje, distribucije, industrijske ali potrošniške uporabe ter do končne predelave ali odstranitve. V letu 2012 smo opravili ocene več kot 1300 surovin, ki se globalno uporabljajo v naših izdelkih za mazanje.

  • Upravljanje občutljivih kemikalij – imamo stroge pravilnike, ki urejajo občutljive kemikalije, da preprečimo nezakonito ali nedovoljeno uporabo
  • Preverjanje varnosti strank – svetujemo o varnostnih postopkih pri ravnanju z mazivi in tekočinami za kovinarstvo
  • Označevanje izdelkov in varnostni listi – informacije o nevarnostih in tveganjih, povezanih z izdelki, in nasveti za varno ravnanje so posredovani prek varnostnih listov (SDS) in oznak na vsebnikih. Naši varnostni listi morajo biti skladni z zakonodajnimi zahtevami vseh trgov, na katerih delujemo. Imamo več kot 80.000 varnostnih listov v približno 40 jezikih.