1. DOMA
  2. O PODJETJU CASTROL
  3. HSSE POLITIKA
  4. GLOBALNO USKLAJEN SISTEM

GLOBALNO USKLAJENI SISTEM (GHS)

Castrolovi sodi in varnostne oznake

KAJ JE GHS?

GHS podpira varstvo zdravja ljudi in okolja z zagotavljanjem mednarodno razumljivega sistema za obveščanje o nevarnostih. Države v Združenih narodih so se povezale s predstavniki industrije in ključnimi deležniki, da bi določile sistem razvrščanja in označevanja za uporabo po vsem svetu, znan kot »Globalno usklajeni sistem (GHS)«.


Glavni cilji GHS so:

  • imeti enoten standard za razvrščanje in obveščanje o nevarnih kemikalijah za lažje mednarodno trgovanje s kemikalijami in izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja,
  • obvestiti uporabnike o teh nevarnosti prek standardnih simbolov in stavkov na oznakah na embalaži in prek varnostnih listov (SDS).

 

Pripravlja se nova zakonodaja za uvedbo GHS po vsej Evropi, Združenih državah Amerike in Braziliji. Več o GHS lahko izveste pri Gospodarski komisiji ZN na unece.org.

  • Naše oznake in varnostni listi bodo odražali spremembe GHS za obveščanje oseb, ki ravnajo z izdelki, o nevarnih kemikalijah.
  • Oznake in varnostni listi bodo vsebovali nove piktograme, informacije o določitvi nevarnosti in varnostne informacije.
  • Uvajanje sprememb se izvaja postopoma, zato vse oznake in varnostni listi ne bodo hkrati odražali sprememb.

 

VARNOST JE V OSRČJU VSEGA, KAR POČNE CASTROL

Izdelke želimo razviti in dostaviti skladno z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti. Čeprav pravila zahtevajo spremembe v Evropi, ZDA in Braziliji, spremembe stalno uveljavljamo globalno, saj se želimo prepričati, da naše stranke delujejo skladno z najnovejšimi standardi glede varnosti in skladnosti.

Nove simbole oznak za nevarnost, ki se uporabljajo skladno s trenutno zakonodajo, bo nadomestila vrsta devetih piktogramov GHS v rdečem rombu.

Če želite prebrati več o tem, prenesite našo brošuro o GHS.