1. KEZDŐOLDAL
 2. CASTROL MOTORGARANCIA
 3. FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

Felhasználói feltételek

UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 06.07.2023

 

A GARANCIA FELTÉTELEI

Ez az ingyenes, korlátozott garancia további védelmet nyújt az arra jogosult vásárlók számára, ha a motort olajjal kapcsolatos károsodás éri, és kiegészíti a törvényes jogaikat. Az ügyfeleknek a garancia érvényesítéséhez egy online regisztrációs űrlapon keresztül kell regisztrálniuk, és a kártérítési igény benyújtása előtt el kell fogadniuk a következő feltételeket, máskülönben nem részesülhetnek ebben a kiegészítő garanciában. 

 

A fogyasztóvédelmi törvények értelmében Önnek bizonyos törvényes jogai vannak, amelyeket ez a garancia nem érint.

 

A jelen Felhasználói feltételeknek megfelelően a Castrol Limited vállalja, hogy megtéríti az 5. pontban részletezett motoralkatrészek javításának vagy cseréjének költségeit, amelyek a 4. pontban leírt termék használatából eredően a Szolgáltatás során megrongálódtak vagy megsemmisültek. A garancia a Castrol Service szakműhelyekben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozik és fedezi az eredeti Szolgáltatást nyújtó szerviz javítási munkáit.


1. AZ ÉRVÉNYESSÉG IDEJE ÉS A REGISZTRÁCIÓ

1.1. Ez a garancia legkésőbb (a) a Szolgáltatás nyújtásának dátumától számított 30 napon belül válik érvényessé, vagy (b) amikor a jármű kilométer számlálója által megjelenített érték a Szolgáltatást végző szerviz által a Szolgáltatás nyújtásának időpontjában megerősített futásteljesítményt mutatja, vagy azon túl 1000 km-t.

1.2. A garancia érvényességének feltétele a tulajdonos általi regisztráció a Szolgáltatás nyújtásától számított hét naptári napon belül a www.castrol.com/garancia honlapon található űrlap használatával. Ha a regisztráció a megadott időn belül nem kerül bejelentésre, a garancia semmissé válik.

1.3. A garanciális igény jelen Felhasználói feltételekben leírt módon történő regisztrációjával az Ügyfél kifejezetten elfogadja a garanciális feltételeket, ideértve különösen a 2. szakaszban leírt ’A garancia megadása’ feltételeit, a 3. szakaszban leírt ’A Garancia kiterjedése’ felteleit és a 6. pontban leírt ’Felelősségi kör korlátozása’ kitételeit.

1.4. A Castrol fenntartja a jogot, hogy a garanciát bármikor visszavonja.

 

2. A GARANCIA MEGADÁSA 

2.1.    A garancia csak a következő járművekre adható:

2.1.1. benzin- vagy dízelmotorral szerelt járművek,

2.1.2. személygépkocsik, terepjárók vagy kisteherautók,

2.1.3. magántulajdonban lévő járművek;

2.1.4. olyan járművek, amelyek kilométer számlálója a Szolgáltatás nyújtásakor kevesebb, mint 160.000 kilométeren áll és a jármű életkora kevesebb, mint 12 év;
2.2. A szolgáltatást egy arra feljogosított Castrol Service nyújtotta a 4. pontban felsorolt termékek felhasználásával, amelyre a garancia vonatkozik.

 

3. A GARANCIA KITERJEDÉSE

A garancia a következő feltételek teljesülése esetén semmissé válik (amelyik előbb bekövetkezik):
3.1. azon a napon, amikor a jármű kilométer számlálója a szolgáltatás nyújtásának napján rögzítetthez képest 20.000 kilométerrel magasabb értéket mutat, vagy

3.2. a Szolgáltatás nyújtásának időpontjától számított tizenkét hónap eltelte utáni első naptól.

 

4. A FELHASZNÁLT TERMÉKEK

A garancia kizárólag a következő Castrol motorolajok használatára vonatkozik (“Felhasznált termék”): 

 • Castrol EDGE
 • Castrol MAGNATEC
 • Castrol GTX
   

5. A GARANCIA KITERJEDÉSE 

Ez a garancia kizárólag a következő motoralkatrészekre vonatkozik:

 • Dugattyúk és gyűrűk
 • A turbófeltöltő csapágyai
 • Henger hüvelyek vagy hengerek
 • Olajszivattyú
 • Hajtókarok és csapágyak
 • Kiegyensúlyozó tengelyek, szelepemelő tőkék
 • Vezérműtengelyek és csapágyak
 • Forgattyús tengelyek (főtengelyek) és csapágyak
 • Szelepfészek betétek
 • Szelepemelő karok és himbák
 • A gyújtásrendszer fogaskerekei (dízelmotoros autókra nem vonatkozik)
 • Dugattyúcsapok, hajtókarok és perselyek
 • A hidraulikus motorvezérlés alkatrészei (érintkezés nélküli)
  -  Szelepfészek betétek
  -  Szelepemelő karok, hidrotőkék, himbák


6. A FELELŐSSÉGI KÖR KORLÁTOZÁSA

6.1. A Castrol ezen garancia alapján fennálló felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az alábbi összegek közül az alacsonyabbat: 3.500 € (vagy az azzal egyenértékű pénznemben, amelyben a szolgáltatást fizették), vagy a jármű tényleges piaci értéke.

6.2. Ha a jármű kilométerórája a szolgáltatás nyújtásának napján több mint 120.000 kilométert mutat, a Castrol felelőssége az ilyen járművel szemben a kár 50%-ára korlátozódik és semmilyen esetben sem haladja meg az 1.750 € (vagy ennek megfelelő összeget abban a pénznemben, amelyben a szolgáltatást fizették).

6.3. Ez a garancia nem vonatkozik balesetekre, gondatlanságra, szándékos visszaélésekre, nem rendeltetésszerű használatra vagy karbantartásra, gyártási hibákra, bármely alkatrész nem megfelelő beépítésére, a hűtőfolyadék szennyeződésére, tipikus futásteljesítmény/életkorhoz kapcsolódó motorkopás, vagy a motorolaj vagy hűtőfolyadék gyártó által előírt cseréjének elmulasztásából eredő károkra. A Castrol nem tagadja meg a jelen garancia feltételei szerinti károk megfizetését, hacsak jóhiszeműen nem bizonyítható, hogy a követelés a fenti okok közül egy vagy több miatt áll fenn.

6.4. Ez a garancia nem terjed ki a járműgyártó garanciája, vagy bármely kiterjesztett szervizszerződés által fedezett károkra. Ha azonban az ügyfél egyébként betartja a garancia feltételeit, a Castrol megfizet minden olyan csökkentett összeget, amelyet az ügyfél köteles fizetni a maga által vásárolt kiterjesztett szervizszerződés alapján az ilyen károk fedezésére.

6.5. A jelen Felhasználói feltételek egyetlen rendelkezése sem érinti / nem sértheti / korlátozhatja az ügyfél törvényileg előírt, általánosan kötelező jogi előírások szerinti jogait. Ez a garancia nem helyettesíti, nem korlátozza, vagy más módon befolyásolja a felhasznált termékekre vonatkozó törvényi garanciát.


7. KÁRIGÉNY BEJELENTÉSE

7.1. A kártérítési igény benyújtásakor az ügyfél köteles megfelelően bizonyítani a Castrol számára a 2. pontban részletezett jótállási feltételek betartását.

7.2. A számlák, nyugták, szervizdokumentációk, vagy javítási megrendelések másolatait meg kell őrizni az alábbiak igazolására:

 • hogy a szolgáltatás végzése során a 2. pontban (teljes név) említett Castrol terméket használták
 • hogy a szolgáltatást a Castrol Service végezte
 • a szolgáltatás napja
 • a kilométeróra állása a szolgáltatás napján.

7.3. Az ügyfél költségbecslést ad a Castrolnak a Castrol Service által végzett javítási munkákról, ahol a szolgáltatást nyújtották. A benyújtást követően az igényt a Castrol kiértékeli.

7.4. A Castrol fenntartja a jogot, hogy hozzáférjen a jármű motorjához, képek készítéséhez, a motorolaj mintavételéhez, a sérült motoralkatrészekhez való hozzáféréshez és az olajminták bevizsgálásához. A motorolaj vizsgálatának eredményei figyelembe vehetőek a jelen garancia alapján benyújtott igények értékelésekor.

A jelen feltételek szerint bármilyen igény elfogadásával a Castrol nem vállal semmilyen felelősséget a járműben keletkezett olyan károkért, melyek nem kapcsolódnak a garancia tárgyához.

7.6. A Castrol fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa az ügyfél által a jelen Felhasználói feltételek alapján bejelentett igényeit, amennyiben a jelen dokumentumban leírt feltételek nem teljesülnek.