1. ALOITUSSIVU
 2. CASTROLIN MOOTTORIN TAKUUOHJELMA
 3. EHDOT

EHDOT

Viimeisin päivitys: 06.07.2023

 

Moottoritakuun ehdot

Tämä takuu tarjoaa oikeutetuille asiakkaille lisäsuojaa tapauksissa, joissa asiakkaan ajoneuvon moottorissa ilmenee öljyyn liittyviä vaurioita. Asiakkaiden tulee rekisteröityä tätä takuuta varten verkossa olevan rekisteröintilomakkeen kautta ja hyväksyä seuraavat ehdot ennen korvausvaatimuksen tekemistä. Muuten takuu ei ole voimassa. Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin.

 

Sinulla on tiettyjä kuluttajalainsäädännön mukaisia oikeuksia, joihin tämä takuu ei vaikuta.


Seuraavien ehtojen mukaisesti Castrol Limited korvaa LAUSEKKEESSA 5 lueteltujen moottorin osien korjauksen tai vaihtamisen kustannukset, jos osien vahingoittuminen tai tuhoutuminen on seurausta soveltuvan tuotteen (määritelty LAUSEKKEESSA 4) käyttämisestä öljynvaihtoon jossain osallistuvassa Castrol Service -huoltopisteessä.

 

1. VOIMAANTULOPÄIVÄ JA REKISTERÖINTI 

1.1.    Tämä takuu astuu voimaan joko (a) 30 päivää huollon jälkeen tai (b) alkaen siitä päivämäärästä, jolloin ajoneuvon matkamittarin lukema ylittää 1 000 km:llä huollon hetkellä todetun lukeman riippuen siitä, kumpi on myöhemmin.
1.2.    Ajoneuvon laillisesti rekisteröidyn omistajan tai vuokraajan täytyy rekisteröidä takuu verkossa seitsemän kalenteripäivän sisällä huollosta. Tämä takuu mitätöityy, mikäli sitä ei rekisteröidä rekisteröintijakson aikana.

1.3.    Rekisteröimällä tämän takuun tässä kuvatussa muodossa suostut nimenomaisesti siihen, että tämän takuun määräykset sitovat sinua, esimerkkinä jäljempänä olevat  KELPOISUUS JA EHDOT LAUSEKKEESSA 2, TAKUUAIKA LAUSEKKEESSA 3 ja VASTUUNRAJOITUS LAUSEKKEESSA 6. 


2. 2. KELPOISUUS JA EHDOT

Ajoneuvo on oikeutettu tähän takuuseen, jos:
2.1.       Siinä on bensiini- tai dieselmoottori.
2.1.2.    Se on yksityisomisteinen henkilöauto, kaupunkimaasturi tai kevyt hyötyajoneuvo, jonka akseliväli on enintään keskipitkä. Takuu ei kata ajoneuvoja, joita käytetään kaupallisiin, maatalouden ja maanviljelyn tarkoituksiin.
2.1.3.    Huollon hetkellä matkamittarin lukema on alle 250.000 km ja ajoneuvo on alle 12 vuotta vanha.

2.1.4.    Asianomainen huolto tehtiin osallistuvassa Castrol Service -huoltopisteessä käyttämällä asianomaista sovellettavaa tuotetta. 


3. TAKUUAIKA

Takuu umpeutuu seuraavista ajankohdista aikaisempana:


3.1.    päivämäärä, jolloin ajoneuvon matkamittarin lukema ylittää 30.000 km:llä huollon hetkellä todetun lukeman.
3.2.    Kaksitoista kuukautta sen jälkeen, jolloin huolto tehtiin.

 

4. SOVELTUVAT TUOTTEET

Tämä takuu on voimassa vain, kun on käytetty jotain alla lueteltua Castrolin moottoriöljytuotetta (”Soveltuvat tuotteet”):

 • Castrol EDGE
 • Castrol MAGNATEC
 • Castrol GTX


5. TAKUUN LAAJUUS

Tämä takuu kattaa vain seuraavat moottorin osat:

 • Männät ja niiden renkaat
 • Turbolaakerit
 • Ajoitusketjut
 • Sylinterin päällyste
 • Öljypumppu
 • Kammet ja kampilaakerit
 • Tasapainotusakselit ja työntötangot
 • Nokka-akseli ja sen laakerit
 • Kampiakseli ja sen laakerit
 • Venttiilinnostimet
 • Keinuvivut ja -nivelet
 • Virranjakajan käyttöratas (ei koske dieselmoottoreita)
 • Männäntapit ja holkit
 • Jakopyörä
 • Venttiilin varret ja ohjurit (ei sisällä hiontasäätöjä)

            -venttiilinnostimet

            -keinuvivut ja nivelet

 

6.  VASTUUNRAJOITUS

6.1.   Castrolin korvausvastuu tämän takuun nojalla ei ylitä missään tapauksessa 3.500 € (tai vastaavaa summaa asianomaisessa maksuvaluutassa) tai ajoneuvon käypää markkina-arvoa, riippuen siitä kumpi on vähemmän. 

6.2.   Mikäli ajoneuvon matkamittarin lukema on huoltopäivämäärällä 120.000 km tai enemmän, on Castrolin korvausvastuu kyseisen ajoneuvon osalta 50 % korvausvaatimuksesta ja kaikissa tapauksissa korkeintaan 1.750 € (tai vastaava summa asianomaisessa maksuvaluutassa).

6.3.    Tämä takuu ei kata korvausvaatimuksia, jotka johtuvat kolarista, huolimattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöstä, vääränlaisesta huollosta tai kunnossapidosta, valmistusvirheestä, jonkin osan vääränlaisesta asennuksesta, tyypillinen ajoneuvon kilometrimäärään/ikään liittyvä moottorin kuluminen, jäähdytysnesteen saastumisesta tai siitä, että moottoriöljyn tai moottorin jäähdytysaineen tasoa ei ole pidetty valmistajan suositusten mukaisena. Castrol ei kieltäydy maksamasta korvausvaatimuksia, jotka muuten täyttävät tämän takuun ehdot, paitsi jos se osoittaa hyvässä uskossa, että yksi tai useampi näistä syistä aiheutti korvausvaatimusta koskevat vahingot.

6.4.   Tämä takuu ei kata korvausvaatimuksia, jotka myös ajoneuvon valmistajan takuu tai jokin laajennettu huoltosopimus kattaa. Mikäli oma tilanteesi kuitenkin täyttää muutoin tämän takuun ehdot, Castrol maksaa sellaisen maksettavaksi tulevan omavastuusumman (mikäli sellaista on), joka on osa mahdollisesti ostamaasi, tällaisen korvausvaatimuksen kattavaa laajennettua huoltosopimusta.

6.5.    Minkään tässä ilmoitetun tarkoituksena ei ole vaikuttaa sovellettavan lainsäädännön nojalla sinulla mahdollisesti oleviin lakisääteisiin oikeuksiin tai heikentää tai rajata tai muutoin rajoittaa niitä. Tämä takuu ei korvaa/rajoita lainsäädännön mukaisia, sovellettavia tuotteita koskevia lakisääteisiä vaatimustenmukaisuustakuita eikä muutoin vaikuta niihin.  

 

7. KORVAUSVAATIMUKSEN LÄHETTÄMINEN

7.1.  Halutessasi esittää korvausvaatimuksen tämän takuun nojalla sinun tulee esittää Castrolille riittävät todisteet siitä, että lausekkeessa 2 ilmoitetut kelpoisuusehdot täyttyvät. 
7.2.  Kopiot laskuista, kuiteista, huoltoasiakirjoista tai korjaustilauksista tulee säilyttää seuraavan todistamiseksi:
7.3.  Castrolille tulee toimittaa riittävät todisteet siitä, että kelpoisuusvaatimukset täyttyvät (LAUSEKE 2).  Castrol suosittelee kopioiden säilyttämistä laskuista, kuiteista, huoltoasiakirjoista tai korjaustilauksista, jotta voidaan todistaa:

7.3.1. että sovellettavaa Castrol-tuotetta käytettiin huollon aikana 

7.3.2 että huolto suoritettiin jossain osallistuvassa Castrol Service -huoltopisteessä

7.3.3. huollon päivämäärä

7.3.4. matkamittarin lukema huoltopäivänä.

 • Huollon aikana käytettiin Castrol-tuotetta
 • huolto suoritettiin jossain Castrol Service -huoltopisteessä 
 • Huollon päivämäärä
 • matkamittarin lukema Huollon päivämääränä.

7.4. Castrol Service -huoltopisteen antama eritelty arvio mahdollisista korjaustöistä tulee toimittaa. Kun korvausvaatimus on lähetetty, Castrol arvioi sen.

7.5. Castrol pidättää oikeuden päästä tutkimaan ajoneuvon moottoria valokuvien ja moottoriöljynäytteiden ottamista varten ja päästä tutkimaan kaikkia vioittuneita moottorin osia sekä oikeuden voida suorittaa testejä kaikille otetuille näytteille. Moottoriöljyn analyysin tulokset saatetaan huomioida tämän takuun nojalla esitettyjen korvausvaatimusten yhteydessä.