1. ALOITUSSIVU
  2. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

KÄYTTÖEHDOT
Näitä käyttöehtoja sovelletaan osoitteissa www.castrol.fi ja www.castrol.com/fi sijaitseviin sivuihin. Nordic Lubricants Oy:hyn liittyvillä yrityksillä tarkoitetaan laajasti BP-ryhmään kuuluvia yrityksiä.  

Nämä sivut ja niiden sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Verkkosivujen sisältö ei ole kattava. Pyrkimyksistämme huolimatta sivuilla saattaa olla epätarkkaa tai päivittämätöntä tietoa taikka tietoa, joka ei välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Emme vastaa emmekä anna takuuta sivujen sisällöstä, epätarkkuuksista, tiedon poisjäännistä tai saatavuudesta taikka sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Vastuu sivujen tietojen käyttämisessä on käyttäjällä. Nordic Lubricants Oy tai siihen liittyvät yritykset eivät vastaa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, saamatta jääneestä voitosta tai liiketoiminnan keskeytyksistä tai muista tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat sivuille pääsystä taikka sivujen tai sivujen sisällön käytöstä.


Henkilöön liittyviä tietoja käsitellään näiltä verkkosivuilta löytyvän yksityisyyden suojaa koskevan tiedonannon mukaisesti. Käyttäjän meille toimittamaa muuta kuin henkilöön liittyvää tietoa ja aineistoa pidetään ei-luottamuksellisena ja hyväksytte sen, että toimittaessanne tietoa ja aineistoa meille, meillä on rajoittamattomat oikeudet sellaiseen tietoon ja aineistoon ja että me voimme käyttää tietoa ja aineistoa haluamallamme tavalla.

Kaikki näiden sivujen aineisto, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut tämän aineiston immateriaalioikeudet ovat BP-ryhmän tai aineiston omistajien omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Lukuun ottamatta lain nimenomaisesti sallimia tapauksia, näiden sivujen sisältöä ei saa käyttää, kopioida, muokata, kääntää, jakaa tai muutoin hyödyntää ilman BP-ryhmän tai aineiston omistajan lupaa. Ilman nimenomaista lupaamme käyttäjä ei saa kehystää sivuja eikä, lukuun ottamatta kotisivumme etusivua, linkittää sivuja.  
Nordic Lubricants Oy tai siihen liittyvät yritykset eivät vastaa kolmansien osapuolten verkkosivuista, mukaan lukien sivut, joiden kautta olette saattaneet päästä sivuillemme tai sivut jonne, pääsette sivuiltamme. Emme ota mitään vastuuta liittyen näihin sivuihin tai linkkeihin. Hyperlinkkien käyttö ei tarkoita sitä, että olisimme tarkistaneet tai hyväksyneet kolmansien osapuolten verkkosivut taikka että kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältö edustaisi näkemyksiämme.  

Näiden verkkosivujen käyttämisessä ja lataamisessa sekä näiden käyttöehtojen soveltamisessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta päättää kaikista verkkosivujen käyttöä koskevista riita-asioista.


Siinä tapauksessa, että jokin näiden käyttöehtojen kohta tai osa siitä olisi pätemätön, lainvastainen tai ei-toimeenpantavissa oleva, loput käyttöehtojen kohdista pysyvät voimassa ja täytäntöönpantavissa siinä laajuudessa kuin se on lain mukaan mahdollista.