IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Головна
  2. ЮРИДИЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Юридичне повідомлення

Нижченаведені положення поширюються на вас і будь-яких інших відвідувачів та користувачів цього сайту.

 

З метою забезпечення єдиного розуміння та тлумачення цих положень наведені нижче слова та вирази означають такі поняття:


(1) «Компанія» означає Castrol Limited, юридичну особу, що зареєстрована та здійснює діяльність за законодавством Англії та Уельсу, головний офіс якої знаходиться за адресою: Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR United Kingdom (Велика Британія).


(2) «Сайт» означає інформаційне представництво у міжнародній мережі Інтернет. Водночас терміни «справжній сайт», «даний сайт», «цей сайт» є рівнозначними, а кожний окремо означає інформаційне представництво Компанії в міжнародній мережі Інтернет.


(3) «Ви» та утворені від нього присвійні займенники або «користувач» чи «відвідувач» означають будь-яку юридичну або фізичну особу, що має доступ до міжнародної мережі Інтернет та здійснює доступ до ресурсів цього сайту. 


Користуючись матеріалами сайту, відвідувач висловлює свою згоду з цими положеннями. Компанія зберігає за собою право змінювати ці положення на свій розсуд. У разі порушення цих положень Компанія залишає за собою право застосувати всі допустимі чинним законодавством засоби стосовно порушників. Ці положення поширюються на теперішніх та майбутніх відвідувачів цього сайту Компанії.


Компанія підтримує цей сайт для оперативного й постійного надання необхідної, достатньої та актуальної інформації про Компанію], а також про її продукти та послуги всім користувачам, зокрема постійним і потенційним клієнтам Компанії, зацікавленим в отриманні інформації про ті чи інші аспекти її діяльності, ініціативи та досягнення.


Компанія докладає всіх зусиль, щоб опублікована на цьому сайті інформація регулярно оновлювалася та була повною й точною. 


Однак інформація на цьому сайті призначена для загального ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес. Незважаючи на те, що було докладено максимальних зусиль для забезпечення точності та оперативності інформації, не виключені можливі помилки. Водночас Компанія не гарантує відповідності представленої на цьому сайті інформації будь-яким критеріям якості, а також відсутності в ній помилок.


Уся інформація надається в початковому вигляді, тобто «як є», без будь-яких гарантій повноти, точності або своєчасності, та без інших явно виражених чи припущених гарантій. Крім цього, інформацію можуть періодично змінювати, не повідомляючи про це користувача.  

Ви особисто несете відповідальність за використання вами інформації, що міститься на цьому сайті. Це стосується шкоди, яку може спричинити використання інформації, що міститься на цьому сайті. 


Компанія не надає будь-кому будь-яких явно виражених і можливих гарантій та не бере на себе відповідальності за те, що інформація на цьому сайті буде придатна для продажу, використання в будь-яких певних цілях, дотримання правового титулу, відсутність порушень будь-яких умов або відповідність їм, за збереження та точність інформації.


За жодних обставин і в жодному разі Компанія не бере на себе жодних зобов'язань і не буде нести відповідальності перед будь-ким за будь-який прямий, спеціальний, непрямий чи інший збиток, який може бути завдано в результаті будь-якого використання інформації, розміщеної на цьому сайті або на будь-якому іншому сайті, на який посилання містяться на цьому сайті, або продуктів, зображених на ньому, а також збиток, що виникає внаслідок використання або втрати доступу до даних, а також за втрату даних і прибутку, що виникає через недбалість чи внаслідок навмисних дій, у результаті використання або у зв'язку з використанням інформації, розміщеної на цьому сайті, зокрема за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрати програм у ваших системах обробки інформації або іншим чином, навіть якщо Компанію буде явно повідомлено про можливість такого збитку.

 

Цей сайт також дозволяє вам та іншим користувачам надсилати питання, зауваження, пропозиції чи іншу аналогічну інформацію з метою включення в бази даних для обговорення, які будуть використовуватися вами та (або) іншими користувачами сайту. Компанія не несе жодної відповідальності за зміст або точність будь-якої такої надісланої інформації, а також за будь-які рекомендації чи думки, які можуть в ній міститися, та за застосовність такої надісланої інформації до конкретних користувачів. Крім цього, Інтернет може не забезпечувати надійного захисту інформації, а Компанія не несе відповідальності за інформацію, що надсилається через Інтернет. 

Деякі посилання на цьому сайті ведуть до інформаційних ресурсів, розміщених на сайтах, що належать іншим організаціям, які не контролюються Компанією. Ці посилання зроблені для зручності користувачів і не означають схвалення змісту інших сайтів з боку Компанії, до того ж Компанія не може надати жодних гарантій щодо точності або будь-яких інших аспектів інформації, що міститься на таких сайтах та поширення будь-яких положень про конфіденційність.


Вам слід вжити запобіжних заходів для забезпечення того, щоб інформація, яку ви використовуєте у ваших особистих цілях, була вільна від вірусів, «черв'яків», «троянських коней» та інших подібних елементів руйнівного характеру. Компанія не може надати жодних гарантій щодо точності чи інших аспектів інформації, що міститься на таких сайтах, до того ж компанія не несе відповідальності за зміст інших сайтів, зокрема сайтів, посилання на які містяться на цьому сайті.

Цей сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші матеріали, що охороняються, зокрема серед іншого: тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні й звукові твори. Водночас увесь зміст цього сайту охороняється авторським правом як твір, створений за допомогою колективної творчої праці відповідно до чинного законодавства. 

 

Відображені на цьому сайті відомості про діяльність Компанії, зокрема розклади, анонси тощо, є інформацією, що належить Компанії на правах власності. Використання такої інформації в будь-яких цілях, окрім особистих, без згоди Компанії не допускається.

 

Усі товарні знаки на цьому сайті є власністю їхніх відповідних власників. Усі права захищені. Якщо застосовуване право не передбачає інше жодна частина тексту або зображення на цьому сайті не може відтворюватися, передаватися або іншим чином перерозподілятися в будь-якій формі й будь-якими засобами, електронними або механічними, зокрема шляхом фотокопіювання, передачі факсом, запису, передруку або використання будь-якої системи зберігання та пошуку інформації, без письмового дозволу Компанії, а відвідування цього сайту не є дозволом на їх використання будь-ким, окрім Компанії. Будь-яке таке використання може розглядатися як порушення прав власників товарних знаків.

 

Слід зауважити, що будь-яка програма, публікація, розробка, продукт, процес, програмне забезпечення, технологія, інформація, «ноу-хау» або ідея, що описані в цьому документі, можуть бути предметом інших прав, зокрема інших прав на інтелектуальну власність, які належать Компанії або іншим зацікавленим сторонам та на використання яких цей документ не дає вам дозволу.

 

Усі права на всі матеріали на цьому сайті належать Компанії. Будь-яке копіювання, тиражування, поширення, передача третім особам, публікування або інше використання у комерційних цілях матеріалів, завантажених з цього сайту, без отримання письмового дозволу Компанії або іншого законного власника авторських прав заборонено.


Користувач не має права змінювати, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або переданні, створювати похідні роботи чи іншим чином використовувати частково або повністю зміст сайту, за винятком випадків використання розміщених текстових матеріалів відповідно до чинного законодавства.

 

 

У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження чи публікацію матеріалів сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, розповсюдження чи публікація не допускається без повідомлення про належність авторського права або зі зміною чи виключенням імені автора та (або) товарного знаку.


Ви зобов'язуєтесь не завантажувати, не розміщувати або іншим чином не використовувати на цьому сайті будь-які матеріали, що охороняються авторським правом, законодавством про товарні знаки та інші матеріали, що охороняються, без отримання висловленого дозволу власника авторського права, товарного знаку чи іншого права на матеріал, що охороняється. Водночас на вас покладається тягар доведення того, що матеріали не охороняються авторським правом. Ви особисто несете відповідальність за будь-які збитки, що виникають через порушення авторського права чи інших прав на матеріали, що охороняються, а також за будь-які збитки, що виникають в разі завантаження на сайт таких матеріалів. У разі завантаження будь-яких матеріалів до розділів сайту для загального користування ви тим самим автоматично надаєте Компанії — або підтверджуєте, що власник таких матеріалів надав Компанії — безкоштовне, постійне, безвідкличне, невиняткове право на використання, відтворення, зміну, редагування, публікацію, переклад і поширення таких матеріалів (частково або повністю) у всіх країнах світу та (або) включення таких матеріалів до інших творів у будь-якій формі за допомогою використання будь-яких засобів масової інформації або технологій, які відомі наразі або можуть бути винайдені в майбутньому, на весь законно можливий термін дії авторського права щодо таких матеріалів. Ви також надаєте право на доступ, перегляд, зберігання або відтворення таких матеріалів іншим користувачам Інтернету для особистого використання. Ви надає Компанії право редагувати, копіювати, публікувати та поширювати будь-які матеріали, розміщені вами на цьому сайті.

 

Компанія з повагою ставиться до приватного життя всіх відвідувачів цього сайту. У разі звернення до деяких розділів цього сайту Компанії необхідно пройти реєстрацію та представити інформацію про себе. Ми використовуємо цю інформацію для максимального підвищення ефективності вашої роботи та врахування ваших індивідуальних потреб щодо отримання необхідної вам інформації. Усі зібрані про вас дані будуть використані винятково під час здійснення запитів, для інформування вас про нові продукти та послуги, а також з метою підвищення рівня обслуговування.

 

Ваші дані будуть використані в суворій відповідності до положень чинного законодавства. Дані про вас не будуть передані за межі Компанії та афілійованих осіб Компанії.

 

Компанія зобов'язується використовувати отриману інформацію суворо конфіденційно та відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Компанія повністю усвідомлює важливість дотримання недоторканності приватного життя дітей, особливо в середовищі спілкування за допомогою каналів електронного зв'язку. Наші електронні сайти не призначені для дітей молодше 14 років. Відповідно до нашої політики Компанія не проводить цілеспрямований збір і зберігання інформації про осіб молодше 14 років.

 

У той час як користувачі переглядають, читають і завантажують інформацію ці цього сайту, Компанія автоматично збирає та зберігає інформацію про відвідувачів для статистичних цілей (тобто IP-адресу, ім'я домену, тип браузера та операційної системи, дату та час відвідування тощо). Мається на увазі, що ця інформація є загальнодоступною та Компанія не несе відповідальності або зобов'язань щодо її розголошення.

 

Жодна персональна інформація про відвідувачів цього сайту (тобто ім'я, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо) автоматично не зберігається без конкретного дозволу відвідувача, висловленого шляхом заповнення відповідних електронних форм.
Якщо ви вирішите зареєструватися в якості відвідувача або надати нам свою персональну інформацію, ви, перебуваючи при здоровому глузді та розумі, усвідомлюєте й підтверджуєте, що тим самим ви надаєте згоду на використання цих даних відповідно до умов конфіденційності.

 

Просимо вас звернути увагу на те, що на цьому сайті розміщені посилання на інші сайти, на які може не поширюватися дія положень про конфіденційність, наведених на цьому сайті.

 

 

Ви можете користуватися нашим сайтом, не надаючи жодної персональної інформації. Ми збираємо тільки ту інформацію про користувачів, яку вони спеціально та добровільно надають.

 

Оскільки Компанія працює по всьому світові, надану вами інформацію можуть передавати до інших країн, у яких Компанія веде свою діяльність, або передавати третім особами із зазначеною вище метою, зокрема за межі України та Європейської економічної зони. Також інформація може передаватися в країни, у яких немає правил щодо захисту даних, аналогічних правилам, що діють у країні вашого проживання.

 

У певних випадках особиста інформація може розкриватися правоохоронним, регулятивним або іншим державним органам, третім особам, коли необхідно або бажано забезпечити відповідність вимогам законодавства або регулятивних органів чи в зазначених вище цілях.

 

 

Ця та всі інші передачі є захищеними та знаходяться під виключним контролем Компанії.
Зареєструвавшись на цьому сайті або залишивши заявку на отримання повідомлень, що стосуються питань, які вас цікавлять, ви надаєте Компанії право використовувати надану вами інформацію для створення вашого особистого профілю, щоб Компанія могла враховувати її під час надання відповідей на ваші майбутні запити або заявки. Ми також можемо використовувати цю інформацію для оптимізації вашої роботи на цьому сайті з урахуванням ваших потреб.

 

Компанія надає відвідувачам доступ до персональної інформації, збереженої під час реєстрації на цьому сайті з метою внесення змін та виправлення можливих неточностей. Відвідувачі, які зареєструвалися, отримують доступ до свого профілю користувача та можуть виправляти й оновлювати свої дані або в будь-який момент відмовитися від підписки на матеріали, які ми розсилаємо. Відвідувачам, у яких виникають будь-які проблеми з доступом до свого профілю або які хотіли б отримати свою особисту інформацію, що зберігається в нас, слід звертатися до майстра, використовуючи посилання
tech@castrol.com.
У всіх випадках ми будемо розглядати запити на доступ до інформації або зміну інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Компанія використовує загальноприйняті стандарти та відповідні комерційні норми технічної й операційної безпеки для забезпечення захисту всієї інформації, наданої відвідувачами цього сайту, від неправомірного використання, втрати, зміни, знищення або спотворення. Доступ до наданої через цей сайт інформації, що дозволяє встановити особу користувача, має тільки вповноважений персонал, який зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої інформації.

 

 

 

З метою забезпечення ефективного керування цим сайтом і спрощення системи навігації на ньому Компанія або провайдер (провайдери) послуг Компанії можуть використовувати файли cookie (невеликі текстові файли, що надсилаються сайтом на комп'ютер користувача під час перегляду сайту та зберігаються браузером користувача) чи технологію web beacons (веб-маяки — електронні зображення, що дозволяють сайту вести підрахунок відвідувачів, які звернулися до певної сторінки, і звертатися до ряду файлів cookie) для збору зведених даних. Ви підтверджуєте, що Компанія має право використовувати ці технології для відстеження інформації в системах Компанії та визначення категорій відвідувачів за такими параметрами, як домен, тип браузера та відвідані сторінки. Ця інформація передається веб-майстру Компанії, який на її підставі визначить кількість відвідувачів різних розділів сайту. Це дозволить Компанії забезпечувати корисність та ефективність інформації, що міститься на цьому сайті.

 

Ні файли cookie, ні технологія web beacons не збирають будь-яку персональну інформацію, наприклад ім'я або адресу електронної пошти користувача. Більш того, більшість браузерів дозволяють користувачам відключити опцію використання цих технологій.

ТОВ «ФТЗ Україна» є єдиним офіційним імпортером в Україну мастильних матеріалів під торговою маркою Castrol. Користування цим сайтом та інформація на ньому регулюються відповідно до українського законодавства, та всі суперечки, які можуть виникнути, є суб'єктом юрисдикції відповідного суду. Якщо маєте запитання з приводу всього вищевикладеного, будь ласка, звертайтеся до нас (info.ua@castrol.com; info@ftzukraine.com).