IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. LÄRA SIG
  3. BILUNDERHÅLL
  4. HUR DU FYLLER PÅ DIN MOTOROLJA

HUR DU FYLLER PÅ DIN MOTOROLJA

Bilunderhåll är viktigt och det är väldigt viktigt för din bil att du fyller på motorolja när det behövs.

Hur du fyller på motorolja

Hur du FYLLER PÅ motorolja

Om din oljemätsticka visar att oljenivån är låg, så ska du fylla på motorolja så snart som möjligt.

 

Första steget till att göra detta är att se till att du har rätt olja. Din bils instruktionsbok kan hjälpa dig med detta, eller så kan du använda vår snabba och enkla oljeväljare.

 

När du har rätt olja, se då till att din bil är parkerad på jämn mark. Motorn ska vara kall och du ska vänta minst 20 minuter för att ge oljan tid att rinna tillbaka helt till oljetråget.

 

1. Kontrollera oljenivån igen för att se hur mycket olja som krävs

 

2. Skruva bort locket för att fylla på olja

Tanklock till motorolja för bilar

Tanklock till motorolja för bilar

3. Sedan tillsätter du en liten mängd ny olja, helst med hjälp av en tratt med lång hals. Vänta sedan en minut eller två tills den har runnit ner i oljetråget

 

4. Kontrollera nivån igen genom att använda oljemätstickan och fortsätt att fylla på olja i små mängder tills du är nöjd med nivån. 

 

Kom ihåg att överfyllning är lika dåligt för din motor som underfyllning, så ha inte som mål att fylla ändå upp till märket för högsta nivå. Det är bäst att sikta på att hamna lite under linjen.