IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. LÄRA SIG
  3. BILUNDERHÅLL
  4. HUR MAN KONTROLLERA MOTOROLJA

HUR DU KONTROLLERAR DIN MOTOROLJA

Alla bilar förbrukar lite olja och det är ett misstag att bara förlita sig på varningslampan. Att kontrollera din olja är en enkel del av bilunderhållet som alla kan utföra.

Hur du kontrollerar din motorolja

Hur du kontrollerar din motorolja

Medan vissa bilar knappt förbrukar någon motorolja kräver andra regelbundna påfyllningar. Det är därför det är klokt att mellan oljebytena kontrollera din oljenivå med jämna mellanrum. Låg oljenivå ökar påfrestningen på motorn och kan minska oljans och motorns livslängd drastiskt.

 

Vissa moderna bilar har en elektronisk oljesensor som varnar dig när motoroljan närmar sig lägsta säkra nivå. Men oavsett om din bil har en eller inte så är det en bra rutin att regelbundet kontrollera nivån på din motorolja manuellt, speciellt om du planerar en lång resa. Både sensorer och lampor på instrumentpanelen kan trots allt gå sönder utan att du vet om det.

 

För att kontrollera nivån på din motorolja behöver du följande:

  • Ren trasa eller pappershandduk
  • Bil parkerad på plan yta
  • Engångshandskar (om det behövs)

 

1. Se först till att parkera på plan mark, vänta sedan minst 10 minuter så att oljan rinner tillbaka ner i oljetråget.

 

2. Öppna och säkra motorhuven och hitta sedan oljemätstickan som oftast är ganska enkel att se och nå. 

Oljemätsticka

Oljemätsticka

3. Dra ut oljemätstickan och torka rent änden med en trasa eller pappershandduk. Sätt sedan tillbaka den och se till att den går ner hela vägen innan du direkt lyfter upp den igen och håller den horisontellt.


4.
Nära slutet på oljemätstickan ska det finnas två linjer, ibland med ett snedstreckat område emellan. Oljenivån ska helst vara på eller nära den högsta linjen, men allt över den nedre linjen är okej.

Oljemätsticka som visar rätt nivå av motorolja

Oljemätsticka som visar rätt nivå av motorolja

Om oljenivån är under eller nära lägsta nivån måste du genast fylla på med rätt olja. Om nivån är halvvägs är det rekommenderat att fylla på motorolja så att du får upp oljenivån till max för att ge din motor bästa möjliga skydd.

 

Det är viktigt att du ser till att du använder olja med rätt specifikation och viskositet även om du bara fyller på lite grann. Du kan snabbt och lätt ta reda på detta genom att använda vår oljeväljare.

 

Om du behöver köpa olja för att fylla på  kan vårt verktyg för att hitta inköpsställen hjälpa dig att hitta en återförsäljare eller servicestation i närheten som har Castrol-motoroljor.

 

När du fyller på olja måste du vara försiktig så att du inte överfyller din motor. Tillsätt små mängder i taget tills du når rätt nivå.