IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. O KOMPANIJI CASTROL
  3. HSSE POLITIKA
  4. UPRAVLJANJE PROIZVODIMA

ODGOVORNO UPRAVLJANJE PROIZVODIMA

Tehničari obavljaju testiranje

UPRAVLJANJE PROIZVODIMA TOKOM NJIHOVOG ŽIVOTNOG VEKA KAKO BI SE ZADOVOLJILI ZAHTEVI

Odgovorno upravljanje proizvodima se odnosi na to kako prenosimo informacije o mogućem uticaju proizvoda na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu.


Ključni elementi našeg programa o odgovornom upravljanju proizvodima uključuju:

  • Ocenu uvođenja novog proizvoda.

Pre nego što izbacimo proizvode na tržište, postaramo se da budu usklađeni sa svim važećim bezbednosnim zakonima ili bolji od njih i da ispunjavaju naše interne standarde. Pomoću ocenjivanja proizvoda se prepoznaju moguće opasnosti po zdravlje, bezbednost ili životnu sredinu i proverava usklađenost sa zakonima o bezbednosti proizvoda i hemijskoj kontroli na ciljnim tržištima. Prilikom ocenjivanja se razmatra mogući uticaj proizvoda na zdravlje ili životnu sredinu tokom celog životnog ciklusa proizvoda – od razvoja proizvoda do proizvodnje, distribucije, industrijske upotrebe ili upotrebe u širokoj potrošnji, pa sve do regeneracije ili uklanjanja na kraju ciklusa. U 2012. smo ocenili više od 1300 sirovina korišćenih za naša maziva širom sveta.

  • Rukovanje osetljivim hemikalijama – imamo strogu politiku koja se odnosi na osetljive hemikalije, kako bismo sprečili njihovu nelegalnu ili nedozvoljenu upotrebu
  • Praćenje bezbednosti klijenata – dajemo savete o bezbednosnim procedurama prilikom rukovanja mazivima i fluidima za obradu metala
  • Obeležavanje proizvoda i bezbednosni listovi – informacije o opasnostima i rizicima povezanim sa proizvodima i saveti o bezbednom rukovanju prenose se putem bezbednosnih listova (SDS) i etiketa na ambalaži. Naši bezbednosni listovi moraju da zadovolje zakonske zahteve svih tržišta na kojima radimo. Imamo više od 80.000 bezbednosnih listova na oko 40 jezika.