IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. O KOMPANIJI CASTROL
  3. HSSE POLITIKA
  4. GLOBALNO USKLAĐEN SISTEM

GLOBALNO HARMONIZOVAN SISTEM (GHS)

Burad i bezbednosne oznake kompanije Castrol

ŠTA JE GHS?

GHS podržava zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine time što obezbeđuje međunarodno razumljiv sistem za komunikaciju o opasnostima. Zemlje članice Ujedinjenih nacija radile su sa predstavnicima industrije i ključnim zainteresovanim stranama kako bi definisale sistem za klasifikaciju i obeležavanje koji će se koristiti širom sveta, poznat kao „globalno harmonizovan sistem” (GHS).


Glavni ciljevi GHS su:

  • Da postoji objedinjen standard za klasifikaciju i komunikaciju o opasnim hemikalijama, kako bi se olakšala međunarodna trgovina hemikalijama i poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine
  • Da se korisnici obaveste o tim opasnostima putem standardnih simbola i fraza na etiketama pakovanja, kao i bezbednosnih listova (SDS)

 

Uvedeni su novi zakoni za uvođenje GHS širom Evrope, u Sjedinjenim Državama i Brazilu. Možete saznati više o GHS od Ekonomske komisije UN na unece.org.

  • Naše etikete i bezbednosni listovi će odražavati izmene GHS, kako bi se prenele informacije o opasnim hemikalijama onima koji rukuju proizvodima Castrol
  • Etikete i bezbednosni listovi će sadržati nove piktograme, informacije o određivanju opasnosti i o bezbednosti
  • Uvođenje izmena je fazno raspoređeno tokom vremena, pa neće istovremeno sve etikete i bezbednosni listovi odražavati ove promene

 

BEZBEDNOST JE SUŠTINA SVEGA ŠTO RADI CASTROL

Naš cilj je da razvijamo i obezbeđujemo proizvode prema najvišim standardima kvaliteta i bezbednosti. Mada se ovim zakonima zahtevaju promene u Evropi, SAD i Brazilu, mi postepeno uvodimo izmene globalno, jer želimo da budemo sigurni da naši klijenti mogu da rade u skladu sa najnovijim standardima o bezbednosti i usaglašenosti.

Novi simboli opasnosti na etiketama koji se koriste prema važećim zakonima biće zamenjeni nizom od devet GHS piktograma u crvenom rombu.

Da biste saznali više, preuzmite našu GHS brošuru.