IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. NAUČIT
  3. ÚDRŽBA MOTOCYKLU
  4. ZKONTROLUJTE MOTOCYKLOVÝ OLEJ POMOCÍ MĚRKY

KONTROLA MOTOCYKLOVÉHO OLEJE POMOCÍ MĚRKY

Pravidelná kontrola stavu motocyklového oleje je velmi důležitá. Postupujte podle těchto jednoduchých pokynů, jak použít měrku ke kontrole stavu hladiny a kvality motorového oleje.

Kontrola motocyklového oleje pomocí měrky

Kontrola motocyklového oleje pomocí měrky

Podobně jako v případě kontroly hladiny oleje kontrolním okénkem začněte zaparkováním motorky na rovné půdě, na stojánku nebo na zadním stojanu. Počkejte, až motor vychladne a olej steče zpět do olejové vany, což může trvat až 20 minut.

 

Měrku naleznete ve spodní části na jedné z bočních stran motoru. Rukou ji vyšroubujte proti směru hodinových ručiček a otřete ji do hadříku nebo papírového ručníku. Pak ji umístěte zpět do příslušného otvoru tak, aby volně spočívala na závitu – v této fázi ji zatím nešroubujte zpět.

 

Poté měrku opatrně znovu vytáhněte pro kontrolu hladiny oleje. Na měrce by měla být vyznačena dolní a horní značka, někdy s křížově vyšrafovanou oblastí mezi nimi.

 

Úroveň hladiny oleje by se měla nacházet někde mezi těmito dvěma značkami. Nicméně, pokud je pod dolní ryskou nebo nad horní ryskou, musíte olej buď doplnit, nebo vypustit.

 

Budeme-li předpokládat, že hladina oleje vypadá v pořádku, této příležitosti je také dobré využít ke kontrole stavu kvality oleje. 

 

Pokud je olej černý nebo tmavě hnědý, může být spálený a degradovaný, což znamená, že potřebuje okamžitě vyměnit. Také byste se měli přesvědčit, že není přítomen žádný hustý kal.

 

V extrémních případech v oleji možná dokonce zahlédnete částečky kovu, což může ohlašovat opotřebení motoru, nebo můžete u oleje zaznamenat určitou „mléčnou“ kvalitu, což může znamenat, že do oleje proniká chladicí kapalina. V obou z těchto případů je třeba tento stav co nejdříve prokonzultovat s mechanikem a zjistit, zda váš motor nemá vážný problém.

 

Předtím, než měrku vrátíte na místo, se doporučuje rozetřít malé množství oleje na těsnění a při jejím vracení dát dobrý pozor, aby nedošlo k našroubování přes závit. 

Související odkazy