IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. МАСЛА И ТЕЧНОСТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. МИННА И КАРИЕРНА ПРОМИШЛЕНОСТ

МИННА И КАРИЕРНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Агрегати

ОТГОВАРЯМЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИНДУСТРИЯТА С АГРЕГАТИ 

Нуждите от смазване на индустрията с агрегати са сложни, тъй като агрегатите включват голям брой различни видове превозни средства, които се използват за стотици видове приложения в широка гама условия. От подвижния автопарк за транспорт на материали до трошачки, конвейери, повдигачи и асфалтови заводи, които използват агрегати, Castrol предлага решение за почти всяко приложение.

 

Нашата продуктова гама за търговски превозни средства е разработена да се справя с предизвикателствата в минната и кариерната промишленост. Ние предлагаме решения, които могат да Ви помогнат да повишите оперативната ефективност и да гарантират експлоатацията на подвижния състав и стационарното оборудване, като осигуряват по-голяма стойност за по-дълъг период.

 

Пълната гама от усъвършенствани моторни масла, трансмисионни течности, антифризи и греси на Castrol може да Ви помогне да повишите ефективността на Вашите активи, да улесни използването на правилния продукт за правилното приложение и в крайна сметка да Ви помогне да постигнете възможно най-добрите резултати при Вашите превозни средства.

 

Освен това моторните масла за търговските превозни средства са разработени, за да:

  • Спомогнат за поддържане на чистотата на Вашия двигател.
  • Осигуряват отлична защита срещу износване.
  • Отговорят на голямото разнообразие от индустриални спецификации.

Свържете се с Вашия мениджър на профила от Castrol, за да научите повече.