1. НАЧАЛО
  2. ЗА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА НА HSE

ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС

Среща относно безопасността на операторите

Ангажимент на Castrol относно здравето, безопасността, сигурността и опазването на околната среда (ЗБСООС)

Нашите цели относно ЗБСООС са ясно заявени – без инциденти, без вреди за хората и без вреди за околната среда.

 

Стремим се да бъдем лидер по безопасността в нашата индустрия, оператор от световна класа, добър жител на света и страхотен работодател.

 

Няма нищо по-важно за нас от здравето, безопасността и сигурността на нашите служители и общностите, в които работим, и отговорното отношение към средата, която споделяме. Трябва да бъдем бдителни, дисциплинирани и винаги да бъдем внимателни един към друг.

 

Ние сме ангажирани да:

  • Спазваме приложимите закони и политики и процедури на компанията.
  • Управляваме системно нашите оперативни дейности и рискове.
  • Съобщаваме резултатите относно ЗБСООС.
  • Се учим от вътрешните и външните събития, свързани със ЗБСООС.

 

Всеки, който работи за Castrol, има своя принос при спазване на ангажимента ни относно ЗБСООС.