IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. НАЧАЛО
 2. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Legal Notice

Добре дошли в сайта на castrol.com/uk. Този сайт е собственост и се управлява от Castrol Limited, седалище, адрес: Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 IRE, Великобритания.

 

Посетителите на този сайт са обвързани с реда и условията посочени по-долу. Продължавайки след този екран, се счита, че Вие ги приемате. Нашата политика на конфиденциалност урежда използването на лични данни, които ни предоставяте чрез този уеб сайт. Кликнете върху линка в долния им край на тази страница, за да прочетете нашата Декларация за конфиденциалност.

 

Други сайтове Castrol могат да съдържат правила и условия, които са различни за тези правила и условия. Моля проверете реда и условията на всеки сайт, който посещавате

 

Освен ако не е посочено друго, позоваванията в този сайт за "Castrol" или "Castrol Group " означава Castrol Limited и неговите дъщерни дружества и клонове.

Нашата отговорност към Вас

Castrol Limited ви предлага този уеб сайт на база "както е" или "на разположение", и не поема ангажименти или гаранции от всякакъв вид по отношение на този сайт или съдържанието му. Информацията, съдържаща се в този сайт не е изчерпателна. Въпреки усилията ни, може да не е точна, актуална и приложима към обстоятелствата на всеки конкретен случай. Ние не можем да поемем никаква отговорност за каквито и да било неточности или пропуски в този сайт и всички решения, които правите на базата на информацията, съдържаща се в този сайт са единствено ваша отговорност. Нито Castrol Limited нито Castrol Group поема отговорност за преки, косвени, специални, последващи или други загуби и щети от какъвто и вид, произтичащи от достъпа до или използването на този сайт или всяка информация, която се съдържа в него. Независимо от горното, Castrol Limited и Castrol Group продължава да носи отговорност за всяка цел на измама или грешни интерпретации, съдържащи се в този сайт, както и за всяка смърт или телесна повреда в резултат от нашата небрежност.

 

Свалянето на материали от този сайт се осъществява на ваша собствена отговорност. Castrol Limited не гарантира и не носи отговорност, че тези материали са свободни от вируси, червеи, троянски коне или други деструктивни кодове. Това е Ваша лична отговорност за прилагане на предпазни мерки за защита на вашата компютърна система и данни, и вие сте отговорни за всички разходи за всички услуги, ремонти или корекции, необходими в резултат на употребата на този сайт.

 

Ограниченията и изключенията, определени в този сайт се прилагат в пълна степен, разрешена от приложимото право.

Продуктова информация
Там къде сме предоставили информация за Castrol продукти на този сайт, включително, но без ограничение до, описание на продукта , информационни листове за безопастност и технически спецификации, сме положили всички разумни грижи за гарантиране, че тази информация е точна към датата на издаване на тези документи. Независимо от това, тази информация може да бъде повлияна от промени след датата на издаване в формулите при блендиране, методи за прилагане на всеки от продуктите или в изискванията на всяко одобрение и спецификация свързана с такива продукти. Характеристиките и спецификациите на Castrol продукти могат да варират от една държава в друга. Моля, свържете се с местния офис на Castrol, преди да използвате каквито и да било продукти по начин, различен от посоченото предназначение. За избягване на съмнения, отговорност за информация за продуктите на този сайт, се регулира от условията на "Нашата отговорност към вас" точка по-горе.
Използването на линк

Нито Castrol Limited нито Castrol Group са отговорни за съдържанието на всеки друг сайт, включително всеки сайт, чрез който може да сте получили достъп до нашия сайт или към който може да се получи достъп от нашия сайт. Ние не поемаме отговорност във връзка с такива сайтове или линкове.

 

Когато ние предоставяме електронна препратка към сайт на трета страна, ние правим това, защото ние вярваме, добросъвестно, че този сайт съдържа или може да съдържа материал, който има отношение към работата на нашия уебсайт. Подобна препратка не означава, че Castrol Limited или Castrol Group са прегледали или одобряват уебсайта свързан с третото лице или неговото съдържание - всъщност в някои случаи препратката може да ви свърже с уебсайт, съдържащ възгледи на трети лица, които противоречат на тези, изразени в нашия сайт или иначе казано от Castrol Limited или Castrol Group. Различните правила и условия могат да се отнасят за използването на такива сайтове на трети лица, както и инструменти за споделяне на файлове и ви съветваме да прегледате подобни клаузи и условията преди употреба. Освен това, доставчиците на такива сайтове на трети лица, както и инструменти за споделяне могат да имат политики и практики, които са различни от нашата декларация за поверителност на личните данни. Съветваме ви да проверите политиката за конфиденциалност и практиките на такива доставчици и се свържете с оператора, ако имате някакви притеснения или въпроси.

Търговски марки
Името на Castrol и логото на Castrol са регистрирани търговски марки на Castrol Limited, използвани по лиценз. Всички други търговски марки, имена на продукти и имена на компании или фирмени знаци, използвани в този сайт са собственост на или съответните им собственици или Castrol Limited. Няма разрешение или лиценз (изричен или мълчалив) който се допуска по отношение на използването за всички подобни марки, оформление, имена на продукти, лога или заглавия, както и използването им, може да представляват нарушение на правата на притежателя.
Авторско право

Авторските права в съдържанието и всяко сваляне от този уебсайт е собственост на Castrol Limited г. Castrol Group или на трети лица. Всички права запазени. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 1RE, United Kingdom

 

Вие носите пълна отговорност за прилагането и съобразяването с всички действащи закони за авторско право. Ние ви да разрешаваме да правите копия от този уеб сайт ако е необходимост за инцидентни актовете по време на преглеждането му,вие може да правите разпечатка на сайта за лична употреба до толкова колкото е разумно за лично ползване. Всякаква друга употреба е строго забранена. Не можете да променяте този сайт, нито да правите препратка към тази страница, различна от началната страница, без нашето изрично писмено разрешение.

Не-лична информация

Освен по отношение на личната информация, която ще се третира в съответствие с Декларацията за поверителност, което се намира в този сайт, ако Вие (и тези, които действат от ваше име) предоставяте информация, концепции, ноу-хау или идеи за нас, Вие се съгласявате, че ние имаме неограничени права върху тази информация без заплащане за вас или други, и че ние може да използваме тази информация по всякакъв начин който ние преценим. Такава информация се счита за за неконфиденциална и непатентна.

 

Вие сте отговорен за това да гарантирате че всяка съществена информация (включително, но без ограничение, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или каквито и да е други материали), която поствате на, или изпраща чрез сайта е вярна, точна и не е заблуждаваща и се предоставя на добра воля и че имате право за изпращане или предаване на тази информация.

 

Ние си запазваме правото (но не и задължение) по свое усмотрение да откажем или да изтрием всяко едно съдържание, както и да преустановим или прекратим без предизвестие достъпа ви до сайта при нарушение или опит за нарушение на правилата и условията на този сайт.

Забранени действия
 • съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който са опасни или технологично вредени;
 • опит да получите неоторизиран достъп до нашия уебсайт, сървърът, на който се съхранява нашия сайт или всеки сървър, компютър или база данни, свързан към нашия сайт;
 • да смущавате, прихващате или да експроприирате които и да са системи, данни или информация;
 • постове, електронна поща, линкове, или по друг начин предаване или използване на сайта за подпомагане изпълнението на всякакви незаконни, вредни, тормозещи, опозоряващи или по друг начин предизвикващи възражение материали от всякакъв вид, или всякакви материали, които Castrol по свое усмотрение не желае да бъдат публикувани или разпространявани на интернет страницата;
 • пост, електронна поща, или по друг начин предавани изображения, софтуер, текст или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост, включително но не лимитирано до законите и правата за неприкосновеност на личния живот ограничение авторските права или;
 • търговски марки, освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими разрешения да
  направите това
 • ангажиране в и / или окуражаване на поведение, което би нарушило изискванията на приложимото законодателство или подзаконови нормативни актове;
 • ангажиране с поведение, което може да навреди или да наруши предвидената съвместимост на интернет страницата;
 • представяне информация за което и да е физическо или юридическо лице, лъжливи или погрешни сведения или фалшива самоличност или създаване невярна или фалшива принадежност или връзка по всякакъв друг начин;
 • ангажиране в областта на маркетинга или промоция на стоки или услуги;
 • подпомагане или разрешаване на каквито и да е лица в извършването на някоя от дейностите, описани по-горе
   
Зони за комуникации на потребителите

Уебсайтът може да съдържа области, където потребителите да комуникират помежду си, включително, но не ограничени до блогове, списъци със съобщения, календари, чатове или лични уеб страници.

 

Castrol има правото, но не и задължението да наблюдава или извършва преглед на всяка част от уебсайта, включително на комуникациите между потребителите в уебсайта. Castrol, по свое усмотрение и без предизвестие, може по всяко време да преглежда, премахва или блокира всякакви публикувани материали. Така както е посочено в раздела "Нашата отговорност към вас" относно условията и изискванията за ползване, Castrol не носят отговорност, свързана със съдържанието на всякакви комуникации, направени в тези области.

 

Чрез представянето на каквото и съдържание на сайта, Вие предоставяте на Castrol неограничено право и разрешение да използва за съдържанието на предоставения материал или част от него, както и вашето име, снимка, и други подобни, глас, изпълнение и биографична информация и както и всяка друга информация, която предоставяте на Castrol, навсякъде по света, по всяко време, по всякакъв начин, в медии или на места (независимо дали са съществуващи, или новооткрити) и за всяка позволена от закона цел, включително, но без ограничение, за целите на рекламата, промоцията и насърчаването на търговията; популяризиране на Castrol и нейните продукти и услуги.

Промени на тази интернет страница
Информацията, материалите и съдържанието представени на страниците на този сайт могат да бъдат изменяни по всяко време и без предупреждение. Промени могат да се правят и на правилата и условията за използване на този сайт по всяко време. Вие се съгласявате да правите преглед на условията и реда за ползване редовно и по-нататъшното Ви използване на този сайт ще означава, че сте съгласни с всички промени. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези условия и изисквания могат да бъдат заменени с разпоредбите или обявления, публикувани на други места в този сайт.
Законодателсво регулиращо изполването на този сайт?

Използване на този уеб сайт и изтеглянето на файлове от него, както и действието на всички правила и условия, се уреждат в съответствие със законите на Англия и Уелс. Съдилищата на Англия и Уелс имат изключителната юрисдикция върху всички спорове, произтичащи от използването на този сайт.

 

В случай, че някой или някоя част, съдържащи се в тези условия и изисквания, се определи от даден компетентен орган, за невалидна, незаконна или неприложима в никаква степен, то тя в същата степен ще бъде отделена от останалите условия, които трябва продължават да бъдат валидни и приложими в най-пълна степен, разрешена от приложимото законодателсво.

Всички права запазени
Copyright © Castrol Limited 2019