KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

Tiến lên, vươn cao và vươn xa
“Castrol công bố tái nhận diện thương hiệu” Michelle Jou, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CASTROL
Tại Castrol, chúng tôi bứt phá mọi giới hạn và vươn xa với hành trình đổi mới. Chào đón mọi cải tiến để  thúc đẩy những tiến bộ mới