KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Castrol BP Petco cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi cung cấp bản Quy Định Về Quyền Riêng Tư này để thông báo với bạn về loại thông tin chúng tôi thu thập từ bạn từ trực tuyến và chúng tôi sử dụng các thông tin đó như thế nào. Trang web này được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam. Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này.

 

Trang web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Castrol BP Petco, đăng ký tại Lầu 9, Tòa nhà Times Square 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Công Ty TNHH Castrol BP Petco đã đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh tại Việt Nam và số đăng ký là 411022000138.

 

Quy định về quyền riêng tư có hiệu lực kể từ ngày: 12/07/2010

Chúng tôi cố gắng thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ với sự nhận thức và sự đồng ý của bạn. Dữ liệu cá nhân là các thông tin mà có thể xác định một cá nhân cụ thể như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, và số điện thoại ( "Thông Tin Cá Nhân"). Nếu trong thời gian truy cập vào trang web này, bạn đặt mua sản phẩm hay dịch vụ, tham gia một cuộc thi, hoặc gửi các thông tin khác cho chúng tôi, bạn có thể cần phải cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi.

Nếu bạn đồng ý cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi thì nó được sử dụng để cung cấp thông tin, sản phẩm hay các dịch vụ mà bạn yêu cầu hay những gì chúng tôi nghĩ rằng có thể được bạn quan tâm, chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân để liên lạc bạn với những mục đích giống như hoặc các mục đích khác được đề cập đến tại thời điểm mà Thông Tin Cá Nhân được thu thập và phụ thuộc vào sự lựa chọn ưu tiên mà bạn đã cho biết tại thời điểm đó.

 

Ví dụ, nếu bạn đăng ký cho một bản tin miễn phí, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng địa chỉ email của bạn và các chi tiết liên lạc chỉ cho mục đích gửi bản tin đó trừ khi chúng tôi yêu cầu và được bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị hay với mục đích khác, và chúng tôi cũng có thể dùng các thông tin đó cho mục đích gửi hóa đơn hay thanh toán khi có một chi phí phải trả cho một dịch vụ hay sản phẩm mà bạn đã đăng ký.

Dữ liệu được thu thập sẽ được lưu trữ trong một năm cho mục đích cung cấp thông tin, sản phẩm hay các dịch vụ mà bạn yêu cầu hay những gì chúng tôi nghĩ rằng có thể được bạn quan tâm, chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân để liên lạc bạn với những mục đích giống như hoặc các mục đích khác được đề cập đến tại thời điểm mà Thông Tin Cá Nhân được thu thập và phụ thuộc vào sự lựa chọn ưu tiên mà bạn đã cho biết tại thời điểm đó. Sau thời gian đó thì dữ liệu không còn được lưu trữ. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin bổ sung nào về bạn, ngoài các thông tin được đề cập đến ở trên.
Chúng tôi cam kết chắc chắn rằng Thông Tin Cá Nhân của bạn được lưu trữ chính xác và cập nhật vào mọi lúc. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể thực hiện thay đổi Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu bạn thông báo cho chúng tôi. Trách nhiệm của bạn là cho chúng tôi biết nếu thông tin không chính xác hay thay đổi liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào. Vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email nam.luong@se1.bp.com nếu có bất cứ thông tin thay đổi hay không chính xác nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ để xác định về bạn, để chúng tôi có thể thay đổi theo yêu cầu của bạn.
Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả Thông Tin Cá Nhân mà bạn cung cấp sẽ được lưu trữ an toàn theo mọi quy định và luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn tất cả các trường hợp truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng mục đích, thay đổi không được phép hoặc hủy bỏ trái pháp luật, hoặc vô ý làm mất Thông Tin Cá Nhân. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa cung cấp cho khách truy cập vào trang web của chúng tôi việc lựa chọn phương thức truyền dữ liệu an toàn khi gửi Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi.

BP không bán hay phổ biến Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba với mục đích cho phép họ tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của họ cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển hay cho phép các công ty khác thuộc Tập Đoàn BP và/hoặc các tổ chức thứ ba là bên cung cấp việc xử lý thông tin hoặc dịch vụ công nghệ thông tin cho chúng tôi hoặc hoạt động khác giúp chúng tôi trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu, được phép truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của bạn.

 

Vì BP hoạt động trên toàn cầu, điều này có thể có nghĩa là chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn sang các nước khác, bao gồm cả các quốc gia bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA). Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng được bảo vệ ở cùng mức độ như trong EEA tức là nó sẽ được giữ an toàn và chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của chúng tôi hay cho các mục đích mà chúng tôi đã cho bạn biết tại thời điểm thu thập thông tin. Chúng tôi sẽ không truyền thông tin cá nhân nhạy cảm ra ngoài EEA nếu như không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

 

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định của pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và/hoặc tuân thủ các quy định trong quá trình tố tụng, yêu cầu của tòa án, hay thủ tục pháp lý đối với chúng tôi. Ngoài các quy định nêu trên, chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà trước tiên không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể được bạn quan tâm nếu bạn cho biết bạn muốn nhận các tài liệu đó. Nếu bạn không muốn nhận các tài liệu tiếp thị đó nữa, vui lòng liện hệ với chúng tôi theo địa chỉ email mai.mai_ngoc@se1.bp.com vào bất cứ khi nào để thực hiện quyền lựa chọn của các bạn.

Máy chủ được đặt tại BP và được các bên thứ ba ngoài khu vực kinh tế Châu Âu quản lý sẽ tự động ghi lại dữ liệu bạn truy cập tại trang web của chúng tôi thông qua địa chỉ IP của bạn. Thông tin này không nhận dạng bạn với tư cách là một cá nhân, nhưng xác định máy tính hay thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập vào các trang web. Thông tin này chúng tôi thu thập được sử dụng để xem nơi nào trên thế giới truy cập vào trang web của chúng tôi và cho biết thông số phân tích về số lượng truy xuất vào trang web để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của trang web. Chúng tôi không liên kết thông tin được các phương thức lưu giữ đó ghi lại một cách tự động Thông Tin Cá Nhân về một cá nhân cụ thể.
Chúng tôi có thể liên kết thông tin được các phương thức lưu giữ đó ghi lại một các tự động với người sử dụng BP đăng nhập chi tiết (chỉ liên quan đến các trang web nội bộ)

 

Trong suốt quá trình bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể tự động tải về một số tập tin nhỏ được gọi là “Cookie” về máy tính của bạn. Cookie cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn có một trải nghiệm trực tuyến tốt hơn vì Cookie cho chúng tôi biết bạn đã truy cập trước đó và trong vài trường hợp nó cũng lưu lại một số lựa chọn ưu tiên theo cá nhân bạn. Cookie cũng giúp chúng tôi phân tích hồ sơ của người truy cập. Cookie không thể nhận diện cá nhân người sử dụng, mà chỉ biết đến máy tính dùng để truy cập đến trang web. Phiên Cookie có thể bị xóa khi bạn đóng trình duyệt và/hay là một số Cookie thường trực tồn tại trong máy tính của bạn trong thời gian dài.
Có một loại Cookie được sử dụng trên trang web.

 

Để xóa hoặc ngăn chặn Cookie lưu trên máy tính của bạn thì phải dựa vào cụ thể từng trình duyệt internet của bạn. Trong một vài trường hợp ngăn chặn Cookie có thể làm giảm các chức năng của một số trang web hoặc ngăn chặn truy cập vào các trang đó tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn trên các lựa chọn trình duyệt. Để biết thêm thông tin hãy truy cập www.aboutcookies.org.Liên kết này sẽ đưa bạn đến một trang web khác và mở trong một trang mới. BP không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web www.aboutcookies.org.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các quy định về quyền riêng tư của tập đoàn BP hoặc thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn hay muốn thay đổi chi tiết chúng tôi có về bạn, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi tram.nguyen_ngoc@se1.bp.com, hoặc gửi thư đến địa chỉ sau:

 

Admin ww.castrol.com/vn
Phòng Marketing
Công Ty TNHH Castrol BP Petco
Lầu 9, Tòa nhà Times Square
22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng khởi, Phường Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Việt Nam

Tập đoàn BP cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em và chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ có vai trò tích cực trong các hoạt động trực tuyến và lợi ích của trẻ em. Tập đoàn BP không chủ ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi và BP không nhắm các trang web của mình vào trẻ em dưới 13 tuổi.
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các quy định về quyền riêng tư vào từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các quy định về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây, bằng cách gửi thư điện tử, hoặc một thông báo trên trang chủ của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng các quy định về quyền riêng tư này sau khi những thay đổi đó được thực hiện, bạn đã cho thấy rằng bạn chấp nhận với các thay đổi đó.
Trang web này có thể cung cấp các đường dẫn liên kết đến trang web của bên thứ ba để cho bạn thuận tiện và thông tin. Chúng tôi không xác nhận hay tuyên bố cho bất cứ trang web của bên thứ ba nào. Bản quy định về quyền riêng tư của Tập Đoàn BP sẽ không bao gồm các dữ liệu cá nhân mà bạn chọn để cung cấp cho bên thứ ba không liên quan và chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại các quy định về quyền riêng tư trên các trang web của bất kỳ bên thứ ba nào trước khi gửi thông tin cá nhân của bạn cho các trang web đó.