KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. COOKIE

Lần đầu truy cập vào trang web này bạn sẽ được hỏi (bằng một biểu ngữ thông báo) về việc có đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự không và chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách thức sử dụng các công nghệ này.

 

Để tìm hiểu về cookie và các công nghệ tương tự, bạn có thể truy cập trang web sau của bên thứ ba: www.allaboutcookies.org

 

Tương tự như các trang web khác, chúng tôi sử dụng cookie cho nhiều mục đích khác nhau. Một số cookie là cần thiết cho chức năng của trang web, một số khác nhập dữ liệu về phần cứng thiết bị của bạn và tương tác của bạn với trang web của chúng tôi.   

 

Chúng tôi sử dụng các máy chủ công nghệ điện toán đám mây được lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (có thể nằm ngoài ngoài khu vực kinh tế Châu Âu) để thu thập thông tin lưu lượng truy cập trang web.

 

Trong trang web này chúng tôi sử dụng: