IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์สำหรับอุตสาหกรรม
  4. ออปติเกียร์

คาสตรอล ออปติเกียร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล ออปติเกียร์ มีสูตรที่ใช้วิทยาการขั้นสูงเพื่อช่วยลดต้นทุนโดยการลดแรงเสียดทานและปรับให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

คาสตรอล ออปติเกียร์

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมแรงเสียดทานต่ำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพของชุดเกียร์อุตสาหกรรมคือตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญของการดำเนินงานในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมพลังลม อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ

 

ความท้าทายคือแรงเสียดทาน ซึ่งจะไปลดทอนประสิทธิภาพของชุดเกียร์อุตสาหกรรมลง การเพิ่มประสิทธิภาพไปสู่ขีดสุดของเกียร์อุตสาหกรรมทุกชุดขึ้นอยู่กับการควบคุมแรงเสียดทาน แรงเสียดทานในชุดเกียร์อุตสาหกรรมทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปซึ่งทำให้เกิดความเค้นเนื่องจากความร้อนบนชิ้นส่วนประกอบของระบบซึ่งทำให้เกิดการสึกหรอและรอยหลุม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนและประสิทธิภาพของชุดเกียร์อุตสาหกรรมลดลง ส่งผลให้ต้องหยุดทำงานนอกตารางเวลาที่กำหนดไว้และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่/ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มเติม
 

คาสตรอล ออปติเกียร์

คาสตรอล ออปติเกียร์ ช่วยลดแรงเสียดทานได้อย่างรวดเร็ว

คาสตรอล ออปติเกียร์ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ที่มีเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ MFT (MicrofluxTrans) Plastic Deformation

 

เมื่อสภาวะการทำงานหนักหน่วงขึ้น เทคโนโลยี MFT PD จะมีบทบาทที่สำคัญในการปรับพื้นผิวชุดเกียร์ให้เรียบในระดับไมโครเพื่อปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวของชุดเกียร์อุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น คาสตรอล ออปติเกียร์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลงได้มากถึง 60% เมื่อเทียบกับน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมมาตรฐาน* ซึ่งช่วยต่อต้านการสึกหรอและรอยหลุม

 

แรงเสียดทานที่ลดลงหมายถึงชุดเกียร์อุตสาหกรรมมีอุณหภูมิที่ลดลงและป้องกันการสึกหรอและเกิดรอยหลุมได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อคาสตรอล ออปติเกียร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเกียร์อุตสาหกรรม ชุดเกียร์อุตสาหกรรมของคุณให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพด้านการผลิตที่สูงขึ้น คุณสามารถวางใจกับสินค้าของเราได้

 

ผลลัพธ์: น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมแรงเสียดทานต่ำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

คาสตรอล ออปติเกียร์ ซินเทติก พีดี
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูงสำหรับเกียร์อุตสาหกรรมที่ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิผันผวนที่กว้างและภายใต้สภาวะการทำงานที่หนักหน่วง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับตลับลูกปืนชนิดเลื่อนและวงแหวน ให้การปกป้องพื้นผิวและลดแรงเสียดทานได้ที่ดีที่สุดในเกรดเดียวกัน สำหรับใช้กับเกียร์ในอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก
คาสตรอล ออปติเกียร์ ซินเทติก พีดี อีเอส

กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล ออปติเกียร์ ซินเทติก พีดี อีเอส เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมที่มีวิทยาการล้ำสมัย ปราศจากของแข็ง ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการอนุมัติจากเฟลนเดอร์ ซึ่งให้การหล่อลื่นระยะยาวสำหรับเกียร์ในอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนักหน่วงและมีอุณหภูมิที่สุดขั้ว
ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ตรง เกียร์ดอกจอก เกียร์แพลนเนตตารี่ หรือเกียร์ที่ใช้งานหนัก กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล ออปติเกียร์ ซินเทติก พีดี อีเอส จะช่วยให้พื้นผิวที่ขรุขระเรียบเสมอกันและลดการกัดกร่อนให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้เกียร์อุตสาหกรรมมีผิวสัมผัสที่ดีขึ้น

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล ออปติเกียร์ ซินเทติก พีดี อีเอส ลดการใช้พลังงานลงและระยะเวลารอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นด้วยการลดแรงบิดแรงเสียดทานลงได้ถึง 30% และให้การปกป้องพื้นผิวที่เหนือชั้น*

คาสตรอล ออปติเกียร์
*อิงตามข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐานกับตลับลูกปืนและเกียร์ในระหว่างปี 2557 ถึง 2560: การทดสอบการสึกหรอของตลับลูกปืนขั้นตอนที่ 1 ของ FAG ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 4 รายแสดงให้เห็นว่า ออปติเกียร์ ซินเทติก พีดี อีเอส มีแรงบิดแรงเสียดทานที่ต่ำกว่าถึง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการสึกหรอน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่า ผลลัพธ์สูงกว่าข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้อมูลจำเพาะ
คาสตรอล ออปติเกียร์ บีเอ็ม
สำหรับการหล่อลื่นเกียร์ตรงและเกียร์ดอกจอก แม้ภายใต้สภาพการทำงานที่รุนแรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับชุดเกียร์หนอน ชุดตลับลูกปืนชนิดวงแหวนและแบบเลื่อน ข้อต่อเกียร์ และระบบการหมุนรอบ ระบบสารเพิ่มคุณภาพ "Microflux Trans" ช่วยปกป้องและปรับสภาพพื้นผิวของฟันชุดเกียร์อุตสาหกรรม