IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. ประกาศในเรื่องข้อกฎหมาย

ประกาศในเรื่องข้อกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและเว็บไซต์

บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใส่ใจดูแลเกี่ยวกับความลับของท่านตามที่ท่านไว้ใจให้เราดูแล เราได้จัดเตรียมข้อมูลเฉพาะนี้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ นโยบายเฉพาะเรื่องและการปฏิบัติงานของเรา ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องของท่านได้บนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การยอมรับของกฎหมายประเทศไทย ศาลประเทศไทยจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินข้อโต้แย้งที่มีปรากฎเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ภายใต้ชื่อ เว็บไซต์ castrol.com/th เจ้าของคือบริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“แอสแพค”) สำนักงานจดทะเบียนที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

เราจัดกลุ่มให้ลูกค้า และกลุ่มเฉพาะ IP ข้อมูลนี้จะไม่แยกแยะเช่นข้อมูลส่วนตัวแต่คอมพิวเตอร์จะถูกใช้ตามเจตนาของเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุณต้องการค้นเรารับรองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่มีอยู่ในโลกนี้ โดยไปที่บทวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจในการใช้เว็บไซต์และสนองการบริการแก่ท่านได้เราจะเลือกและเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลพิเศษเฉพาะตัว คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ จำนวนมากที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยสืบเนื่องจากการได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และบางจุดที่ท่านอยากรู้คุณเยี่ยมชมได้และสามารถเก็บบันทึกได้ตามที่ท่านชอบ

 

คุกกี้

เราจะใช้คุกกี้ด้วย 2 เหตุผล

 

  • เป็นแนวทางช่วยในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้มีประโยชน์
  • เก็บบันทึกไฟล์ที่ชอบไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว

 

มีอยู่ 4 แบบที่ใช้อยู่บนเว็บไซต์นี้

 

คุกกี้เซสชัน

 

เป็นคุกกี้ชั่วคราวมีไว้จนกว่าข้อมูลลับเฉพาะของคุณจะถูกยกเลิก เราจะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลในการจัดการในหน้าต่อหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาเมื่อรูปแบบสมบูรณ์ทุกด้านทั้งหมดแล้ว

 

คุกกี้การวิเคราะห์เว็บ

 

คุกกี้ที่ช่วยรวบรวมสถิติตามคำสั่งในการจัดการกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น ข้อมูลที่ถูกต้องตามแนวทางที่ได้รับและแนะนำรูปแบบเฉพาะได้ เหล่านี้จะคงไว้จะไม่ถูกยกเลิก จนกว่าข้อมูลเฉพาะถูกปิดและหมดอายุเมื่อครบ 2 ปี อย่างน้อยจนกว่าคุณจะได้ท่องเว็บภายใน 2 ปี อย่างเพลิดเพลินเหมือนเพิ่งเริ่มใหม่อีก 2 ปี

 

คุกกี้ข้อมูล

 

คุกกี้นี้อนุญาตเฉพาะสมาชิกหากท่านมีคำตอบคำถามอย่างไรในคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาปรากฎให้ท่านดู เช่นว่า ถ้าท่านได้ตรวจสอบคุกกี้นี้แล้วรับรองว่าไม่ต้องสอบถามใหม่อีกเหล่านี้ก็จะคงไว้หมายถึงข้อมูลนี้จะไม่ถูกยกเลิกไป จนกว่าข้อมูลเฉพาะได้ปิดหรือหมดเวลาภายใน 2 เดือน 

 

คุกกี้สมาชิก

 

คุกกี้นี้ใช้จัดหาและให้บริการแก่บรรดาสมาชิก โดยคงไว้จะไม่ยกเลิกจนกว่าข้อมูลเฉพาะนี้จะถูกปิดและหมดอายุลงภายใน 2 เดือน ท่านยังคงใช้ประโยชน์เว็บไซต์นี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจนกว่าจะถูกปิดไป การหยุดคุกกี้นี้โดยจัดการให้มีการยกเลิก โดยการอ้างถึงข้อมูลเฉพาะของท่านตามอินเทอร์เน็ต ในบางกรณีคุกกี้อาจทำให้ไซต์บางไซต์การปฏิบัติงานลดลงได้ หรือป้องกันข้อมูลที่เข้ามาตามเงื่อนไขที่คุณเลือกได้ คุกกี้ยังง่ายที่จะยกเลิก ข้อมูลเฉพาะของท่านบนอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตามความหมายนี้แม้ท่านกำหนด แน่นอนว่าจะไม่สงวนไว้ด้วยข้อมูลนอกจากนี้หาได้ที่ www.aboutcookies.org จะเชื่อมต่อท่านไปที่เว็บไซต์อื่น ๆ มีปรากฎมีบนเครื่องของท่าน บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ www.aboutcookies.org

 

 

เมื่อท่านต้องการข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เราจำต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อคุณส่งอีเมลมาถึงเราหรือสมาชิกเรา เพื่อข่าวสารหรือข้อมูล เราต้องการอีเมลแอดเดรสและข้อมูลสมาชิกส่วนตัวของคุณอย่างจำกัด แบบของชื่อและลำดับของสัญญา ถ้าคุณต้องการเลือกซื้อ ข้อมูล สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยทั่วไป เราจะต้องขอข้อมูลทางการเงินคุณด้วย ท่านต้องการว่าจ้างเกี่ยวกับการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ เราต้องการข้อมูลเฉพาะตัวท่าน เช่น การศึกษา การจ้างงาน ครอบครัว สถานะการเงิน เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ บริการตามแบบฟอร์มที่คุณต้องการ ถ้าเราต้องการข้อมูลลับของคุณเรารับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บและใช้อย่างเคร่งครัด ด้วยหลัก ”ความสมเหตุสมควรตามกฎหมาย” ในข้อมูลลับและต้องป้องกัน เราจะไม่ส่งข้อมูลให้บุคคลอื่น ๆ นอกกลุ่ม บีพี เว้นจะได้รับอนุญาตจากท่าน ตั้งแต่ บีพี เริ่มเปิดเชื่อมเครือข่ายในโลกข้อมูลที่ได้รับถูกถ่ายโอนไปที่อื่น นอกจากประเทศไทย ทั้งหมดนี้ หรืออื่น ๆ ที่เผยแพร่ออกไป จะคงอยู่ภายใต้ระบบความปลอดภัย ในการควบคุม ด้วยการคลิกไปที่ปุ่ม ”ข้าพเจ้ายอมรับ” ที่ท่านเสนอข้อมูลภายหลังกลับมาใช้บริการอีก โดยยินยอมในการโอนข้อมูลนั้นถ้าวัตถุประสงค์เราจะหาใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ข้อมูลหลักที่มีจัดหาไว้เราจะขออนุญาตท่าน ท่านเลือกที่จะอนุญาตไว้ล่วงหน้าโดยมีไว้ในกล่อง ‘เลือกใช้บริการ’ ที่เป็นจุดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์เป็นข้อเสนอการให้บริการ ภายหลังจาก แบ่งแยกลักษณะกลุ่มเราไม่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับท่านมากกว่าที่มีอยู่ข้างต้น 
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือถ้ามีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลด้านนโยบายเฉพาะของบริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดให้ อีเมล csu_th@se1.bp.com หรือส่งจดหมายไปที่ บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทรกรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย เราได้จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเป็นสำเนาและรักษาไว้ให้ท่าน ภายใน 40 วัน เราจะเสาะหาข้อมูลเฉพาะของคุณและเราจะให้ท่านโต้แย้งข้อมูลของเราและท่านได้เป็นพิเศษ คุณมีข้อมูลโดย ลบข้อมูล ทำให้ถูกต้องปรับปรุงทำให้สมบูรณ์ เราสงวนสิทธิที่ปฏิเสธในการคัดลอกสำเนาข้อมูลเฉพาะโดยแจ้งเหตุผลของเราต่อท่านได้ ท่านสามารถที่จะไม่รับการตัดสินใจของเราในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ถึงท่านจะไม่ใช่สมาชิกหรือยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลา ข้อมูลต่าง ๆ ที่ยกเลิก มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ บีพีไซต์ โดยทั่วไปจะเป็นการทำอย่างง่าย ๆ ข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสถานะ เราจะหาให้ท่านด้วยความหมายของการยกเลิก ด้วยการแนะนำในกล่องของแต่ละจุดของเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล โดยส่งอีเมล csu_th@se1.bp.com) หรือส่งจดหมายไปที่ บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 183 ชั้น 23 อาคารรัจนาการ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย ข้อมูลส่วนตัวใดเป็นข้อมูลส่วนตัวท่าน แตกต่างไปตามสถานะเราจะเสนอให้โอกาสท่านอนุญาตให้เปิดเผยก่อน 
บริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เราสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่ปกป้องดูแล ในการทำกิจกรรมที่น่าสนใจของพวกเขา เราจะไม่เก็บข้อมูลของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่ตั้งเป้าหมายเว็บไซต์เราเพื่อเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี 
เรามีนโยบายเรื่องความปลอดภัย กฎระเบียบ มีเครื่องมือป้องกันตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การป้องกันตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ในการใช้เว็บไซต์มีระบบความปลอดภัยกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าไปโดยไม่ชอบและไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเปิดเผยโดยไร้อำนาจเปลี่ยนแปลง และจะทำให้เสียหายโดยผิดกฎหมายหรือเป็นเหตุให้ข้อมูลสูญหายโดยบังเอิญได้ในปัจจุบันเราไม่ให้ลูกค้าเลือกใช้วิธีการโอนข้อมูลส่วนตัวถึงเรา 
นโยบายเฉพาะของเรา คือการร้องเรียนด้วยวิธีการต่อไป: พรบ. การป้องกันข้อมูลข่าวสารของ UK 1998, EU Directive Protection 95/46/EC และ EU Directive on Personal Data in Electronic Communication 02/58/EC ตามคำสั่งชั่วคราวเรื่องนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตามวิธีการข้างต้น เราคือผู้ยอมรับกระบวนการประเมินตัวเอง เป็นอิสระต่อ “Data ProtectionAuthority supervision“ โดย UK Information Commissioner ข้อมูลเฉพาะที่จดทะเบียน คือ หัวข้อการแก้ไขและเราขอแนะนำให้ตรวจข้อบังคับและข้อมูลเฉพาะส่วนตัว
ไฮเปอร์ลิงก์
เว็บไซต์คาสตรอลจะเชื่อมต่อกับข้อมูลเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเข้าไปเชื่อมต่อท่านจะออกจากคาสตรอล เว็บไซต์บริษัท แอสแพคออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ดูและเว็บไซต์ผู้อื่นที่เกี่ยวกับการกระทำนั้น ๆ ซึ่งต่างจากบีพี เราหรือตัวแทนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเว็บไซต์บุคคลอื่น คำประกาศของเฉพาะของบริษัท แอสแพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่รวมข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเลือกที่จะให้กับเว็บไซต์อื่นเราสนับสนุนให้ทบทวนนโยบายเฉพาะของบริษัทอื่น ๆ ก่อนยอมรับข้อมูลส่วนตัวบริษัททั่วไปอาจจะเลือกแลกข้อมูลส่วนตัวกับเรา แต่การแลกข้อมูลนั้นจะถูกกำหนดโดยมีนโยบายของเฉพาะของบริษัทด้วย 
หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำส่วนใดของข้อมูลในระบบการเรียกค้นข้อมูล ไปทำซ้ำ จัดเก็บ หรือส่งต่อในรูปแบบ หรือวิธีการใด โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เผยแพร่ข้อมูล
การกำหนดผลิตภัณฑ์แนะนำอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ Olyslager คาสตรอลปฏิเสธความรับผิด (ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด) ที่เกิดจากความแม่นยำหรือความเหมาะสมของการแนะนำผลิตภัณฑ์
การตัดสินใจของท่านจากข้อมูลหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของท่าน ก่อนเติมผลิตภัณฑ์ใดๆ ลงในรถยนต์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากคู่มือการใช้รถจากผู้ผลิตรถยนต์เพื่อความเหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์