IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. แบรนด์สำหรับอุตสาหกรรม
  4. โมลูป อัลลอย

คาสตรอล โมลูป อัลลอย

อุณหภูมิสูงและภาระงานที่หนักอาจทำให้สารหล่อลื่นมาตรฐานสลายตัวภายใต้แรงดัน คาสตรอล โมลูป อัลลอย มีความแข็งแรงทนทานต่องานหนัก

คาสตรอล โมลูป อัลลอย

ประสิทธิภาพสูงภายใต้ภาระงานที่หนักที่สุด

อุตสาหกรรมหนักให้ความต้องการน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก อุณหภูมิสูงความดันสูงและภาระหนักสามารถรวมกันเพื่อทำลายน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของอุปกรณ์ราคาแพงและการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้

 

ตั้งแต่การขุดจนถึงการผลิตโลหะ, ตลับลูกปืน, สายพาน, โซ่ และรถขุดที่คุณใช้อาจมีภาระงานจำนวนมาก และการเพิ่มประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับการปกป้องที่สำคัญ

 

คาสตรอล โมลูป อัลลอยมีความแข็งแรงที่คุณต้องการ

โมลูป อัลลอย เป็นสารหล่อลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา ซึ่งเป็นสูตรที่ทนต่อการรับภาระงานมากที่สุดในโลก จาระบี น้ำมัน และสารหล่อลื่นของ โมลูป อัลลอย ทั้งหมดออกแบบด้วยวิศวกรรมของเหลว เพื่อรวมสารประกอบหลายชนิดที่มีของแข็งขนาดเล็กที่ให้ชั้นการปกป้องเพิ่มเติม

 

สิ่งเหล่านี้ดูดซับภาระงานหนัก ๆ และรุนแรง แยกพื้นผิวเสียดทานเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ และป้องกันไม่ให้การทำงานของชิ้นส่วนราคาแพงนั้นล้มเหลว

 

การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณหมายถึงการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ภาระงานที่หนักที่สุด โมลูป อัลลอย ช่วยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้