IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Castrol har alla industriella oljor, smörjmedel och all den branschexpertis du behöver för att få hjälp att minska din totala ägandekostnad genom att öka din produktivitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

Castrol Industrial

Hjälp till företag inom industrin i mer än 100 år

Castrol har samarbetat med industriföretag som liknar ditt sedan 1899. Och vi kommer att använda den erfarenheten för att fortsätta att samarbeta, så att vi tillsammans kan utveckla nya lösningar på de utmaningar som företag ställs inför inom alla sektorer inom industriell tillverkning. På så sätt kan vi skapa ökad effektivitet, produktivitet och tillförlitlighet samtidigt som vi fortsätter att uppfylla våra åtaganden och vara hållbara i våra och dina verksamheter.

 

Vi finns här för att hjälpa dig att göra det genom att tillhandahålla:

  • En premiumklassad industriell olja som är framtagen av smörjmedelstekniker för att optimera prestanda
  • Avancerade analyser som möjliggör ett datadrivet underhåll
  • Kemikaliehanteringstjänster (CMS) som hjälper till att minska den totala ägandekostnaden (TCO)
  • Ett fast åtagande att hjälpa till att minska miljöpåverkan från dina verksamheter (och våra)

Effektivare verksamheter, ökad produktivitet, högre hastighet, mer förebyggande underhåll, fler innovationer, mer delad kunskap, mer samarbete och mer hållbarhet.

 

Men våra expertteam förstår också vikten av att minska ineffektiviteten. Mindre friktion, lägre kostnader, mindre avfall, färre avfall, mindre reaktivt underhåll, färre driftstopp och mindre miljöpåverkan.

 

Tillsammans kan vi förverkliga detta.

SMÖRJMEDEL EFTER PRODUKTTYP

SMÖRJMEDEL EFTER SEKTOR