IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. PROIZVODI
  3. NAŠI BRENDOVI
  4. AUTOMOTIVE
  5. CASTROL ON
  6. FLUIDI ZA MENJAČE EV

Fluidi za menjače EV

Napredni fluidi za EV za zaštitu menjača EV, i produžetak veka trajanja pogonskog sistema.

E-FLUIDI ZA MENJAČE

NAPREDNI FLUIDI ZA MENJAČE EV SA SUVIM i MOKRIM e-motorima

 

MENJAČI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

Za razliku od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, koji zahtevaju višestepene menjače, e-motor u električnom vozilu proizvodi konzistentan obrtni moment, skoro nezavisno od broja o/min. Kao rezultat, većina EV ima mnogo jednostavniji jednostepeni menjač, sa opcijom za ler i rikverc.  Imajući to u vidu, verovatno je da će – kako se tržište koje pruža tehnologiju EV bude razvijalo – električni automobili sa višestepenim menjačem biti sve šire dostupni.
 
Važno je imati u vidu da je uloga fluida menjača čak bitnija kod EV. To je zato što su zahtevi menjača EV ozbiljniji od konvencionalnih menjača, sa maksimalnim obrtnim momentom pri malim brzinama i povećanom integracijom električnih motora. Električna vozila mogu da koriste ili zaseban elektromotor i EV menjaču (suvi elektromotor) ili kombinovani sistem (mokri elektromotor) koji od EV ulja zahteva više.

 

Paleta ulja za transmisije Castrol ON EV Transmission Fluid obuhvata ulja za suve i mokre elektromotore. Kod lokalnog distributera proverite dostupnost u postprodaji na vašem tržištu.

Suvi menjač

FLUID ZA SUVE MENJAČE EV

 

IZAZOV

EV transmisije električnih vozila mogu biti izložene vrlo velikom obrtnom momentu pri malim brzinama kretanja, a pritom moraju da izdrže više nego dvostruko veće pogonske brzine elektromotora, što dovodi do ogromnog naprezanja ulja. Uz to, moraju da se prevaziđu ograničena kilometraža i posledična bojazan vozača.

 

NAŠA TEHNOLOGIJA

Ulje za menjače Castrol ON Dry EV Transmission Fluid trpi efekte velikih naprezanja i obezbeđuje bolju zaštitu, manji pad viskoziteta i brzo oslobađanje zarobljenog vazduha, a uz to omogućava maksimalnu efikasnost.

 

REZULTAT

Pomaže da se produži radni vek pogonskog sistema i pomaže da EV idu dalje1* uz jedno punjenje.

Castrol EDGE 0W-20 V

DOSTUPNOST 

 

Za proizvođače vozila, distributere i radionice.

Castrol EDGE 0W-20 V

DOSTUPNOST

 

Za proizvođače vozila, radionice, distributere i vlasnike električnih vozila.

Mokri menjač

TEČNOST ZA MOKRE MENJAČE EV

 

IZAZOV

Motori EV mogu da iskuse izuzetno velik obrtni moment pri malim brzinama.  Element menjača mora da se bavi više nego duplim ulaznim brzinama iz motora, a jedinica motora radi potopljena u fluid menjača. 

 

NAŠA TEHNOLOGIJA

Formulacija niske viskoznosti Castrol fluida za mokri menjač EV posebno je razvijena da bi pružila nisku električnu provodljivost, poboljšanu zaštitu sistema i pomoć e-motoru da bude hladniji omogućavajući mu da bude veoma efikasan.

 

REZULTAT

Pomaže da se produži radni vek pogonskog sistema i pomaže da EV idu dalje1* uz jedno punjenje.

Castrol EV Wet W2

Dostupnost

Za proizvođače vozila, distributere i radionice.

Castrol EV Wet W5

Dostupnost

Za proizvođače vozila, distributere i radionice.

Mokri plus menjač

FLUID ZA MOKRI PLUS MENJAČ EV

 

IZAZOV

Motori-menjači budućih EV mogu da se poboljšaju dodavanjem uređaja za menjanje da bi se postigle veće brzine, radilo sa sistemima sinhronizatora pri većim brzinama i opterećenjima i da bi se omogućilo da e-motor radi u najefikasnijem rasponu.

 

NAŠA TEHNOLOGIJA

Posebno razvijena tehnologija Castrol fluida za mokre plus menjače EV, sa svojim optimizovanim nivoima trenja za sisteme sinhronizatora i kvačila, omogućava efikasno menjanje brzina pri velikim opterećenjima i brzinama i rad e-motora u najefikasnijem rasponu.

 

REZULTAT

Pomaže da se produži radni vek pogonskog sistema i pomaže da EV idu dalje1* uz jedno punjenje.

*Pogodnosti Castrol fluida za EV potvrđene su prilagođenim testiranjem i razvojem. Idu dalje¹, pune se brže² i traju duže³.
¹naspram fabrički sipanog fluida za EV za masovno tržište  ²naspram indirektno hlađenog sistema akumulatora  ³naspram standardnog fluida za menjače EV
 

CASTROL ON FLUIDI ZA EV