IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. PROIZVODI
  3. NAŠI BRENDOVI
  4. AUTOMOTIVE
  5. CASTROL ON
  6. FLUIDNE MASTI ZA EV

Fluidne masti za EV

Castrol ON napredne fluidne masti za EV štite delove motora vašeg EV tako da traju duže.

E-Fluid masti

ŠTITI DELOVE MOTORA TAKO DA TRAJU DUŽE

Fluidne masti za EV imaju vitalnu ulogu u prevazilaženju izazova sa kojima se suoče delovi električnih vozila prilikom svake vožnje, produžavajući radni vek delova vozila. Isto kao i ICE vozila, EV zahtevaju širok spektar masti za EV koja štite razne tačke dodira i materijale.

Castrol ON masti za EV se stalno razvijaju kako bi ispunile promenljive potrebe zaštite komponenti od izazova sa kojima se svakodnevno susreću i produžile njihov vek trajanja da bi vaše EV trajalo duže.
 

Fluidna mast za EV

FLUIDNA MAST ZA EV

Dostupno proizvođačima automobila

IZAZOV

Delovi električnih vozila suoče se sa izazovima poput električne kompatibilnosti, snage, efikasnosti, izdržljivosti i korozije koji mogu značajno da utiču na pojedine delove i sveukupno na performanse vozila.

 

NAŠA TEHNOLOGIJA

Castrol ima paletu masti visokih performansi osmišljenih da se posebno pokažu prilikom rada sa delovima električnih:

  • Povećanjem efikasnosti ležajeva čime se povećava domet vozila
  • Kompatibilnost sa električnim okruženjem da bi se poboljšalo trajanje

 

REZULTAT

Masti za podmazivanje u automobilu za električna vozila posebno su osmišljena da bi se bavila
zahtevima za efikasnost i trajnost koje imaju proizvođači i montažeri delova.

 

Castrol ima paletu fluidnih masti za EV visokih performansi osmišljenih da električnim vozilima omoguće prevazilaženje izazova efikasnog učinka. 

OTKRIJTE KLJUČNE OBLASTI GDE MASTI ZA EV IMAJU VITALNU ULOGU

Primena masti na električnim vozilima
*Pogodnosti Castrol fluida za EV potvrđene su prilagođenim testiranjem i razvojem. Idu dalje¹, pune se brže² i traju duže³.
¹naspram fabrički sipanog fluida za EV za masovno tržište  ²naspram indirektno hlađenog sistema akumulatora  ³naspram standardnog fluida za menjače EV
 

PALETA CASTROL ON FLUIDA ZA EV