IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. OM CASTROL
  3. HMS-POLITIKK
  4. PRODUKTFORVALTNING

PRODUKTFORVALTNING

Teknikere utfører en test

FORVALTNING AV PRODUKTER GJENNOM HELE LEVETIDEN DERES FOR Å OPPFYLLE KRAV

Produktforvaltning handler om hvordan vi formidler informasjon om produkters mulige innvirkninger på helse, sikkerhet og miljø.


Viktige elementer i programmet vårt for produktforvaltning er blant annet:

  • Innledende evaluering av nye produkter.

Før vi lanserer produkter sikrer vi at de overholder eller overgår alle gjeldende sikkerhetslover og oppfyller våre interne standarder. Produktevalueringer identifiserer mulige risikoer for helse, sikkerhet eller miljø, og de bekrefter at de overholder lover om produktsikkerhet og kontroll av kjemikalier i markedet produktene er tiltenkt. Evalueringen tar i betraktning muligheter for helse- og miljøpåvirkning over hele produktets livssyklus – fra utvikling til produksjon, distribusjon, bruk av industri eller forbrukere til gjenvinning eller kassering. I 2012 evaluerte vi over 1300 råmaterialer som brukes i smøremiddelproduktene våre globalt.

  • Styring av sensitive kjemikalier – vi har en streng policy som styrer sensitive materialer for å forhindre ulovlig eller illegitim bruk.
  • Sikkerhetsskjerming for kunder – vi gir råd om sikkerhetsprosedyrer ved håndtering av smøremidler og metallarbeidsvæsker.
  • Produktmerking og sikkerhetsdatablader – informasjon om farer og risikoer tilknyttet produkter, og råd om trygg håndtering, formidles via sikkerhetsdatablader (SDS-er) og merking av beholdere. Våre sikkerhetsdatablader må overholde lovkrav for alle markedene vi driver i. Vi har over 80 000 SDS-er på ca. 40 språk.